Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SOČ 2020

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou.

„Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa nám páči, ale nachádzať záľubu v tom, čo robíme“. Edison

Tohto roku sa do školského kola SOČ, ktoré sa uskutočnilo 27. februára 2020 prihlásilo  37 žiakov s 23 prácami z učebných aj študijných odborov kozmetička, kaderník, hostinský, spoločné stravovanie, vlasová kozmetika,  autoopravár – mechanik a cukrár. Vytvorili sme rekord čo m do počtu žiakov, prác aj v počte zapojených odborov. 

Žiaci súťažili v 7 odboroch: 01 problematika voľného času, 03 Chémia a potravinárstvo, 05 Životné prostredie, geografia, geológia, 08 Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, kde bolo aj najviac prác, 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba a v odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia.

Odborná hodnotiaca komisia udelila prvé miesto Márii Antolíkovej, žiačke I.K triedy študijného odboru spoločné stravovanie, za prezentovanie témy S vetrom opreteky v kategórii Problematika voľného času, Márii Jenčovej, z tej istej triedy a študijného odboru, za prácu Exkurzia do histórie mier a váh v kategórii Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie a  Eme Mackovej, z II. B učebného odboru cukrár, za prácu Aj oči vedia jesť v kategórii Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba.

Okrem týchto cien hodnotiaca komisia udelila aj Cenu poroty – získala ju žiačka Júlia Kulíková zo študijného odboru sociálno-výchovný pracovník zo IV.C triedy s prácou Kvalita života seniorov v modernej spoločnosti, Cenu diváka získali Simona Brudňáková a Sidónia Krídlová s prácou Jablčný ocot pre zdravie a krásu a Klasická masáž od Bianky Lukackovej. Boli udelené ceny aj občianskym združením Škola so srdcom riaditeľkou školy pre všetkých účastníkov školského kola SOČ, ktoré sa stretli s mimoriadnym ohlasom a určite budú do budúcnosti motivovať aj ostatných, aby si to vyskúšali.

Celé školské kolo sa nieslo v duchu rôznych naj.... Bol prekonaný rekord v počte prác a aj v počte zúčastnených žiakov, v počte súťažných odborov. Už to dávalo tušiť, že to bude zaujímavá, poučná a pre žiakov mimoriadne atraktívna súťaž. A to je to „neuveriteľné a skutočné“ z nadpisu.

Odborná hodnotiaca komisia a aj riaditeľka školy RNDr. Oľga Skysľaková spoločne konštatovali, že práce boli rôznorodé, nápadité a zaujali prítomných. Poďakovali všetkým zúčastneným za to, že pripravili prezentácie, a obhajoby svojich prác na vysokej úrovni. Osobitne vyzdvihli a ocenili práce žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže po prvýkrát, ukázali svoj potenciál a sú prísľubom pre ďalšie úspešné ročníky SOČ.Vyhodnotenie ŠK SOČ

ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.