Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Podpora tradičných remesiel
V čase dištančného vzdelávania je kvalitné technické vybavenie pre súčasné vzdelávanie kľúčové. V rámci projektu „Podpora tradičných remesiel“, ktorý naša škola realizovala s podporou mesta Humenné sme získali efektívne didaktické pomôcky, notebook a USB kľúče. Táto technika sa využíva pre pedagógov a žiakov našej školy v rámci odborného výcviku a praxe a na propagáciu súčasných aj budúcich študijných a učebných odborov, ktorých zachovanie je pre nás prioritou. Na žiakoch nám záleží, preto naša škola využíva všetky možnosti ako zvýšiť úroveň vyučovania, ale aj uľahčiť dostupnosť a rýchly prístup k informáciám. Moderná technika využíva novodobé zdroje médií – audio, video, online vyučovanie, virtuálne prostredie a jeho aspekty, z ktorých si môžu pedagogickí zamestnanci vybrať a prispôsobiť podmienkam a potrebám žiakov. Využívať nové zdroje IKT je obohatením pre žiakov, ktoré napomáha pripraviť študentov pre život a prax. Naše poďakovanie patrí mestu Humenné za pomoc a skvelú spoluprácu.

ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.