Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Pamätný list svätého Gorazda pre Miriam Vitkovičovú

Dňa 16. novembra 2020 bola na návrh riaditeľky školy RNDr. Oľgy Skysľakovej ocenená naša najúspešnejšia žiačka Miriam Vitkovičová. Ako prvá v histórii školy získala ocenenie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky Pamätný list svätého Gorazda za aktívnu a úspešnú prácu, reprezentáciu školy, mesta a Prešovského samosprávneho kraja. Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia, ktoré je udeľované pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Z jej úspechov sa veľmi tešíme a želáme aj naďalej veľa úspechov, motivácie a radosti zo života.

Niečo o Miriam:

Miriam je žiačkou prvého ročníka nadstavbového štúdia  odboru vlasová kozmetika. Jej silnými stránkami sú kreativita, originálnosť, otvorenosť novým skúsenostiam, vytrvalosť, čestnosť, pracovitosť, skromnosť a vďačnosť. Jej práca je zároveň aj koníčkom, o čom svedčia aj mimoriadne výsledky počas štúdia v našej škole. Okrem mimoriadnych úspechov, ktoré dosiahla vďaka svojej vytrvalej práci, je zodpovedná, úprimná a nechýba jej pokora. Z portfólia výsledkov školy vyplýva, že je najúspešnejšou žiačkou v histórii školy. Vo všetkých súťažiach, ktorých sa zúčastnila, bola vždy umiestnená v prvej trojke. Aktívne sa zúčastňuje aj všetkých školských akcií. 

 

Úspechy ktoré dosiahla:

  1. Súťaž o zlaté nožnice „Ukáž čo vieš" Skills Slovakia 2018, Bratislava, celoslovenská súťaž, téma: ,,Komerčný svadobný účes“ 3. miesto.
  2. Interbeauty Trophy 2019, Bratislava, celoslovenská súťaž, téma: „Súťažný módny večerný účes“, 2. miesto.
  3. Kaderník Medzibodrožia 2019, Kráľovský Chlmec, medzinárodná súťaž, téma: „Extravagantné účesy vo folklóre“, 2. miesto.
  4. Four Fest, Euroakademik Gastro 2019, Rimavská Sobota, medzinárodná súťaž, téma: „Dámsky módny večerný účes“, 1. miesto.
  5. Súťaž o zlaté nožnice „Ukáž čo vieš" Skills Slovakia 2019, Bratislava, celoslovenská súťaž téma ,,Komerčný svadobný účes“, 1. miesto a Absolútny víťaz súťaže v kategórii žiaci.
  6. Interbeauty Trophy 2020, Bratislava, celoslovenská súťaž, téma: „Súťažný módny večerný účes“, 1. miesto.


ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.