Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Odovzdávanie maturitných vysvedčení 2019

Sú veci poznané a nepoznané a medzi nimi sú dvere. Pomyselné dvere do sveta dospelosti sa dňa 3. júna 2019 otvorili aj našim absolventom. Výsledky ich práce, zosobnené na maturitných vysvedčeniach odzrkadlili ich námahu počas štúdia v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Humennom.  Vysvedčenia si žiaci prevzali z rúk svojich triednych učiteľov a pani riaditeľky v spoločenskej miestnosti školy. Želáme im veľa úspechov v ich ďalšom životnom smerovaní.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.