Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Slávnostné ukončenie školského roka

Hurá, už sú tu najočakávanejšie školské prázdniny. Po celoročnej práci nasleduje zaslúžený oddych. Pred najdlhšou prestávkou školského roka sa žiaci a celý pedagogický zbor zišli na nádvorí školy. Riaditeľka zbilancovala školský rok z hľadiska práce žiakov, učiteľov i majstrov odbornej výchovy. Všetkým poďakovala za snahu skvalitňovať nielen vlastné vzdelávanie, ale aj permanentné úsilie činorodou prácou vytvárať a udržiavať vysoký kredit školy v rámci kraja. Zhromaždeným zablahoželala k dosiahnutým úspechom, dodala odvahy do ďalšej práce a vyjadrila želanie, aby prázdniny boli časom, počas ktorého všetci načerpajú dostatok síl, energie a nových nápadov do školského roka 2019/2020.

Mgr. Monika HarvanováŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.