Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Stužkovanie 2019

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.”

V piatok 22. 11. 2019 sa v obradnej sieni humenského kaštieľa konalo slávnostné stužkovanie žiakov tried III.A (učebné odbory autoopravár-mechanik a hostinský) a III.B (učebné odbory kaderník a cukrár). Žiakom sa prihovoril poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Juraj Vaňo. Poprial im veľa šťastia v pracovnom živote, zdôraznil, že zodpovednosť a pracovitosť im pomôže ďalej sa rozvíjať. Žiaci sa poďakovali a slávnostne dekorovali triedne učiteľky. Slávnostného aktu sa zúčastnili riaditeľka školy RNDr. Oľga Skysľaková, zástupkyne riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie Ing. Mária Hirjáková a Ing. Michaela Tomčáková, a majstri odbornej výchovy Bc. Jana Porvazníková, Bc. Katarína Vojtková, Ing. Jaroslav Hirjak a Ing. Anna Petrovčinová. Pani riaditeľka školy žiakom popriala veľa úspechov na záverečných skúškach, vyzdvihla úspechy, ktoré žiaci daných tried dosiahli, menovite ocenila jednu z najúspešnejších žiačok školy Miriam Vitkovičovú za úspech na súťaži Skills Slovakia v Bratislave.  Na záver sa poďakovali žiaci Emma Hrabčáková a Matúš Hrubovčák.

Ing. Michaela TomčákováŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.