Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SOČ na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Humenné

SOČ na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Humenné

„Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa nám páči, ale nachádzať záľubu v tom, čo robíme“. Edison

 

Tohto roku sa do školského kola SOČ, ktoré sa uskutočnilo 6. marca 2019 prihlásilo  35 žiakov so 16 prácami z učebných aj študijných odborov kozmetička, kaderník, hostinský, spoločné stravovanie, vlasová kozmetika,  autoopravár – mechanik a cukrár. Práve posledný spomínaný odbor sa zapojil do SOČ po prvýkrát v jej histórií.

Žiaci súťažili v 5 odboroch: 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, kde bolo aj najviac prác, 03 Chémia a potravinárstvo, 06 Zdravotníctvo, farmakológia, 08 Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia a 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba.

Odborná hodnotiaca komisia udelila prvé miesto Sabine Kruľovej, žiačke 2.C triedy študijného odboru kozmetik, za prezentovanie témy Aloe vera v kozmetike, Viktórii Jevčičovej a Dominike Petrocovej, z 1. C odboru kozmetička, za prácu Testovanie kozmetiky a zvieratáchAnne Gajovskej a Eme Mackovej, z 1. B odboru cukrár, za prácu Sladké pokušenie. Druhé miesto obsadili: Mária Antolíková a Simona Kochmová, žiačky 3.A triedy učebného odboru cukrár, s prácou História dezertov, Mária Jenčová, z III.B odboru hostinský, s prácou Varíme s fyzikou Klaudia Sijanská a Nikola Taňkošová, z odboru vlasová kozmetika, s prácou Aromaterapia. Tretie miesto sa komisia rozhodla udeliť Martine Višnaiovej, žiačke 2. ročníka študijného odboru kozmetik, ktorá sa prítomným predstavila s prácou Tajomstvo krásy Kleopatry. V odbore 14 tretie miesto obsadil Oliver Kromka z 1.B učebného odboru hostinský s prácou Putovanie za jedlomMichal Džatko z odboru spoločné stravovanie, ktorý predstavil kolektívnu prácu TOP 15.

Okrem týchto cien hodnotiaca komisia udelila aj Cenu poroty – získal ju žiak z odboru autoopravár Viktor Cmár z 1.A triedy s prácou Autá budúcnosti, Cenu diváka získala Martina Višnaiová s prácou Tajomstvo krásy KleopatryCenu riaditeľky školy získala Mária Jenčová s prácou Varíme s fyzikou.

Celé školské kolo sa nieslo v duchu rôznych naj.... Bol prekonaný rekord v počte prác a aj v počte zúčastnených žiakov, v počte súťažných odborov. Už to dávalo tušiť, že to bude zaujímavá, poučná a pre žiakov atraktívna súťaž.

Odborná hodnotiaca komisia a aj riaditeľka školy RNDr. Oľga Skysľaková v závere spoločne konštatovali, že práce boli rôznorodé, nápadité a zaujali prítomných. Poďakovala všetkým zúčastneným za to, že pripravili prezentácie, a obhajoby svojich prác na vysokej úrovni. Osobitne vyzdvihla a ocenila práce žiakov, ktorí sa po prvýkrát zapojili do súťaže, ukázali svoj potenciál a sú prísľubom pre ďalšie úspešné ročníky SOČ.

Vypracovala: Ing. Drahomíra Fedorcová, koordinátor SOČ

 

Vyhodnotenie SOČ19ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.