Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Rozlúčka s tretiakmi 2019

„Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa“ Dalajláma

Posledný zvonček naznačil, že záverečné skúšky sú predo dvermi. Pani riaditeľka povzbudila žiakov k dôslednej príprave a učeniu sa na záverečné skúšky. V závere jej príhovoru odznelo poďakovanie a ocenenie všetkých žiakov, ktorí dosiahli výborný prospech počas štúdia a reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach. Pri ich prvej dôležitej životnej skúške im držíme prsty a želáme, aby ju úspešne zvládli.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.