Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Mladý tvorca a Torta roka 2019

Obrovské nadšenie a radosť všetkých zainteresovaných sa niesla cestou z celoslovenskej výstavy z Nitry. Výstavisko Agrokomplex Nitra sa aj tento rok zaplnilo návštevníkmi a záujemcami o remeslá na Slovensku. V dňoch 5. a 6. novembra 2019 sa konala výstava „Mladý tvorca 2019“, kde sa prezentovala aj naša škola. 27. ročník sa konal pod záštitou MŠVVaŠ SR, MH SR a ŠIOV. Dlhodobá svedomitá príprava priniesla bohatú úrodu v podobe dvoch prvých miest. Predvádzacie expozície podporovali súťažnú i priateľskú atmosféru celého podujatia. A práve náš stánok získal svojím estetickým a praktickým predvedením najlepšie ocenenie – cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja Mladý tvorca 2019. Okrem inovatívnej výzdoby porotu a návštevníkov zaujal hlavne pestrým sortimentom výrobkov našich žiakov, učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Súčasťou výstavy bola aj juniorská cukrárska súťaž „Torta roka 2019“ na tému „Hrady a zámky Slovenska“. Žiačky Simona KochmováAnna Gajovská sa zaslúžili aj o skvelú propagáciu mesta Humenné, hlavne jej dominanty humenského zámku. Torta, ktorú šikovné študentky pod vedením majsterky odbornej výchovy Bc. Kataríny Vojtkovej starostlivo a s láskou upiekli a ozdobili, bola umeleckým dielom s najvyššou kvalitou vzhľadu a chuti. V konkurencii trinástich škôl uspeli na excelentnom prvom mieste. Tímová práca a veľká podpora vedenia školy dokázali presvedčiť o dobrom smerovaní školy na medzinárodnej úrovni. Skvelé dojmy, ktoré zanechala SOŠ OaS sú dôkazom tvorivej práce žiakov a zamestnancov školy. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave výstavy a súťaže úprimne ďakujeme a výhercom blahoželáme.

Mgr. Monika HarvanováŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.