Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Deň riaditeľky SOŠOaS

Dňa 26. júna si Žiacka školská rada pod vedením Mgr. Veroniky Žinčákovej v spolupráci s niektorými vyučujúcimi pripravila obľúbený Deň riaditeľky. Študenti tak strávili jedno zábavné, ale zároveň aj poučné dopoludnie, kde spolu so svojimi triednymi učiteľmi súťažili o sladké odmeny. Pre každú triedu bolo pripravených 9 stanovíšť, ktoré preverili vedomosti žiakov zo sveta medzinárodnej gastronómie, cukrárstva, ekonomiky, automechaniky, kozmetiky a enviromentálnej výchovy. Získané zručnosti predviedli v oblasti telesnej výchovy a pri podávaní prvej pomoci. V programe nechýbali didaktické kvízy, kreatívne hry a prezentácie učební jednotlivých učebných a študijných odborov. Študenti ukázali medzitriednu rivalitu a po napínavom súčte bodov skončila na prvom mieste II.A (autoopravár - hostinský), na druhom mieste sa umiestnila I.A (autoopravár – kaderník) a tretie miesto si odniesla I.B (cukrár – hostinský – predavač). Víťazným triedam blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Dňa riaditeľky.

ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.