Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Deň PSK 2019 s dotykom Nežnej revolúcie

Opäť po roku študenti spoznávali Prešovský kraj netradične – v atmosfére reflektujúcej na obdobie spred 30 rokov. Deň PSK nás symbolicky preniesol do roku 1989, ktorý na Slovensku priniesol zmenu režimu a zrod demokratického štátu.

12. novembra 2019 sa v rámci Programu Dňa otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja uskutočnili otvorené vyučovacie hodiny zamerané na prezentáciu k 30.výročiu Nežnej revolúcie ale aj na históriu, kultúru, zvyky a tradície, pamiatky, prírodné bohatstvo a zaujímavosti nášho kraja (Poznaj svoj kraj). Za prípravu akcie boli zodpovední Mgr.Quecke, Ing.Fedorcová a RNDr.Horníková.

Otvorené vyučovacie hodiny  - Deň PSK 2019 s dotykom Nežnej revolúcie mali rôzne žánre, v ktorých zaznela myšlienka a výsledky revolúcie v roku 1989. Jednotlivé časti vyučovacej hodiny  – prezentácia o udalostiach v novembri 1989, o osobnostiach a symboloch nežnej revolúcie, o zaujímavých spracovaniach tejto témy v podobe komiksov, videa, boli pospájané pesničkami, ktoré sprevádzali ľudí v novembri 1989 na námestiach. Pozornosť účastníkov sa kontrolovala v teste a zábavných hrách.

V rámci aktivity Poznaj svoj kraj sa uskutočnili prezentácie, videoprezentácie, kvízy, súťaže, aby žiaci  zábavnou formou získali čo najviac vedomostí z rodného regiónu, aby boli hrdí na svoj kraj, uvedomili si bohatstvo a krásy nášho kraja, aj osobnosti, ktorých korene sú v tomto kraji. Získané informácie si žiaci overovali v teste a zábavných hrách, ktoré mali veľký úspech.

Akcie sa zúčastnilo 122 žiakov z tried 1.A, 1.B, 1.C, 3.A, 3.B, 3.CS, 2.K, 2.L z odborov autoopravár, kaderník, hostinský, predavač, cukrár, sociálno – výchovný pracovník, kozmetička a vizážistka, vlasová kozmetika, strojárstvo.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.