Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

BOOKMARATHON 2019

Tento citát bol ústredným motívom celej akcie, ktorá sa konala 5. apríla. Aj z tohto dôvodu bola akcia obohatená o témy, ktoré sa týkali mesiaca apríl – lesov a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Boli prezentované témy pre žiakov z odborov kozmetička, hostinský, cukrár, autoopravár, sociálno – výchovný pracovník, kaderníčka a strojárstvo.

Každá hodina sa začínala predslovom, v ktorom boli žiaci oboznámení s cieľom hodiny a s tým, prečo je marec mesiac knihy, kto to bol J.A. Komenský, Matej Hrebenda. Žiaci po ukončení prezentácie zaujímavého odborného textu, ktorý súvisel s cieľom vyučovacej hodiny, odpovedali na jednoduché otázky, ktoré sa viazali na prečítaný text. Z prezentovaných tém, spomenieme napr. Sóda bikarbóna, Aromaterapia, Energetické nápoje, Stravovanie, Biologické hodiny, Guinessbook, Kleopatra, Stromy, ktoré sa vzpriečili svojmu osudu, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, videá Výroba čokolády v minulosti,  Moja rodná..., Krásy PSK  a pod.

Celkom sa akcie zúčastnilo 8 tried a 125 žiakov, ktorí si na 5 vyučovacích hodinách  vypočuli 13 prezentácií a prezreli si aj 4 náučné videá. Na úspešnom priebehu sa podieľali samotní žiaci tým, že  pozorne sledovali priebeh prezentácií a videí, aktívne odpovedali na kontrolné otázky v závere každej hodiny  a vyučujúci Ing. Fedorcová a RNDr. Horníková, ktoré túto akciu pripravili.

Vysoko pozitívne hodnotíme, že žiaci boli disciplinovaní, pozorne počúvali prezentácie, aktívne reagovali na kladené otázky a získali veľa nových významných informácií zo svojich odborov, čím prispeli k naplneniu ďalšej Komenského myšlienky:

 „Význačné veci opakovať je kľúč a klinec k pamäti.“ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.