Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Autoopravár zo SOŠ OaS z Humennáho opäť úspešný

Byť pripravený je najdôležitejší predpoklad úspechu“ Henry Ford

Jubilejný 20. ročník súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019, ktorý je určený pre žiakov stredných odborných škôl v Slovenskej republike učebného odboru 2487 H 01 autoopravár - mechanik a odborov so zameraním elektrikár, karosár lakovník a autotronik bol pre nás mimoriadne úspešný. Vyhlasovateľom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR s poverením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľom celoslovenskej súťaže je propagácia remesla medzi širokou verejnosťou, ako aj zintenzívnenie spolupráce zamestnávateľov so školami a žiakmi. V neposlednom rade je súťaž nástrojom motivácie žiakov vzdelávať sa v remesle autoopravár a taktiež zabezpečenie náboru žiakov do učebných odborov autoopravár.

Štruktúru súťaže tvoria školské kolá, oblastné kolá a celoslovenské finále. Školské kolo organizovala SOŠ OaS na Mierovej ulici v Humennom dňa 6.2.2019.

V oblastnom kole, ktoré sa uskutočnilo 12.3.2019 súťažil Viktor Michal Fedák  s autoopravármi – mechanikmi v konkurencii 12 žiakov stredných škôl Košického a Prešovského kraja v autorizovanom servise Tempus car s.r.o. v Košiciach. Výsledkom celodenného merania síl v teoretickej, poznávacej a praktickej časti bolo jeho vynikajúce druhé miesto, ktoré ho posúva do celoslovenského finále. Srdečne blahoželáme mladému autoopravárovi a Ing. Jaroslavovi Hirjakovi, ktorý ho na súťaž pripravoval a želáme im veľa úspechov v dňoch 2. a 3. mája 2019 v Nitre na celoslovenskom finále.

Mgr. Monika HarvanováŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.