Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SÚŤAŽ ZRUČNOSTÍ – ZLATÉ RUKY 2017

12. ročník tradičných súťaží zručností pod názvom „Zlaté ruky“ 13. decembra naSOŠ v Humennom preveril šikovnosť, zručnosť, nápaditosť aj tvorivosť žiakov 1. až 4. ročníka. V spoločenskej miestnosti zavládla súťažná atmosféra, ktorá poskytla žiakom priestor prezentovať odborné zručnosti v odboroch: technika a prevádzka dopravy, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, hostinský, cukrár, kaderník a kozmetik.

Deväť súťažných disciplín: Prezúvanie pneumatík; Drevársky triatlon - Skladanie plávajúcej podlahy, dreveného stromčeka a výroba vianočných ozdôb z dyhy; Súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike – Folklór style, Rock style a Spoločenský účes a líčenie; Skladanie obrúskov, Klasické stolovanie, Modelovanie marcipánu preverilo šikovnosť a tvorivosť žiakov vo svojom odbore. Zručnosť žiakov z odboru hostinský prezentovala aj Príprava slávnostnej tabule „Vianoce“. Zaujímavosti o našich odboroch obohatili divákov vo forme vedomostného kvízu „Povedz čo vieš“, v ktorom zvíťazilo dvojčlenné družstvo I.C kozmetik  v zložení Mária Hužičková a Martina Višnaiová.

Odborné poroty v zložení majstrov OV a učiteľov odborných predmetov pozorne  sledovali dodržanie súťažných podmienok, ocenili zručnosť a kreativitu súťažiacich aj schopnosť pracovať v tíme. 

Na 1. mieste, v tzv. zlatom pásme sa v jednotlivých súťažných disciplínach umiestnili:

Andrej Treščák IV.D technika a prevádzka dopravy - Súťaž v prezúvaní pneumatík,

Michal Čemsák IV.DS operátor drevárskej a nábytkárskej výroby – Drevársky triatlon: skladanie plávajúcej podlahy, skladanie dreveného stromčeka a výroba vianočnej ozdoby z dyhy,

Simona Smikalová I.B kaderník a Martina Kuľhová I.C kozmetik - Súťaž v účesovej tvorbe a lakovaní nechtov: Folklór style,

Alexandra Sroková II.B kaderník Natália Hrubovčáková II.C kozmetik - Súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike: Rock style,

Veronika Fecenková III.B kaderník Bianka Račková III.C kozmetik - Súťaž zručnosti: Spoločenský účes a líčenie,

Viktória Bubnášová II.B hostinský – Klasické stolovanie,

Marek Šenky I.B hostinský - Skladanie obrúskov.

Prekvapením bola tímová práca trojčlenných družstiev žiakov II.A učebného odboru cukrár  v súťaži zručnosti Modelovanie marcipánu, kde porota v zlatom pásme ocenila všetky tri práce:

  • Darček Ľadová krásaMária Antolíková, Simona Kochmová, Olívia Havrilková
  • Vianočný stromčekLukáš Bučko, Diana Borčová, Nikola Závacká
  • Adventný veniecAdriana Kelčáková, Alena Kurtiková, Lenka Škumaničová,

Absolútnym víťazom 12. ročníka súťaže zručností „Zlaté ruky“ sa stala Simona Kochmová z II.A, učebný odbor cukrár.

Tento ročník súťaže zručností bol rekordný v počte súťažiacich, ktorých bolo 111. Súčasťou „Zlatých rúk“ bola aj vopred vyhlásená súťaž pre jednotlivcov a triedne kolektívy „Podporme našu kreativitu“, do ktorej bolo odovzdaných 29 exponátov. V zlatom pásme sa umiestili práce s číslom /2/ - Snehuliaci duo – Alžbeta Pastiráková II.K, /5/ - Vianočný stromček – 3D origami  - Mária Jenčová II.BH a Michaela Jenčová IV.CS, /14/ - Vianočné ozdoby z dyhy – Michal Čemsák, Filip Dutkovský, Samuel Strečanský IV.DS.

Na záver riaditeľka školy RNDr. Oľga Skysľaková odovzdala ceny a poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto podujatia, súťažiacim, modelom a divákom, ktorí vytvorili nádhernú atmosféru, preukázali súťaživého ducha. Mimoriadne ocenenie patrí organizátorkám tejto akcie RNDr. Justíne Horníkovej a Mgr. Darine Šamudovskej. Poďakovanie patrí aj vedeniu SOŠ za ústretový prístup a Rade rodičov, ktorá sponzorovala odmeny pre súťažiacich. Dvanásty ročník Súťaže zručností „Zlaté ruky“ bol veľkým zdrojom inšpirácií a prehliadkou zručnosti, šikovnosti, talentu, tvorivosti žiakov pod vedením majstrov odbornej výchovy a učiteľov.

RNDr. Justína Horníková a Mgr. Darina ŠamudovskáŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.