Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Slávnostné odovzdávanie stužiek

Dňa 30.11.2018 sa v spoločenskej miestnosti  Strednej odbornej školy obchodu a služieb  uskutočnilo slávnostné stužkovanie žiakov III. B triedy v učebných   odboroch  kaderník a hostinský. Po slávnostnom nástupe tejto výnimočnej chvíle nasledovala dekorácia pani riaditeľky školy RNDr. Oľgy Skysľakovej a triednej učiteľky Mgr. Zoji Roháčovej. Prítomným žiakom sa prihovorila pani riaditeľka, ktorá  im poďakovala za vzornú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach počas štúdia  a popriala im veľa úspechov pri záverečných skúškach. Za žiakov sa prihovorila žiačka Lívia Bruteničová, ktorá poďakovala všetkým učiteľom a majstrom OV za odovzdané vedomosti, skúsenosti, užitočné rady či praktické zručnosti. Na tejto veľmi krásnej akcii  sa zúčastnili: hlavná majsterka Mgr. Monika Harvanová,  majsterka pre odbor kaderník Bc. Miriam Bujačková  a majsterka pre odbor hostinský  Ing. Anna Petrovčinová.

Na tvárach žiakov bolo vidieť úprimné dojatie a určite  na túto životnú chvíľu nikdy nezabudnú.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.