Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE STUŽIEK

            V piatok 10.11.2017 našim maturantom zo IV.C a IV.D ich triedni učitelia Mgr. Ivana Šimková a Mgr. Jozef Vician slávnostne odovzdali "zelené stužky nádeje". Táto dôstojná ceremónia sa konala v priestoroch Humenského zámku za prítomnosti vedenia školy, zástupcu Mestského úradu v Humennom a majstrov odborného výcviku.

            Zástupca mesta  Mgr. Milan Kulik a riaditeľka SOŠ RNDr. Oľga Skysľaková vo svojich príhovoroch popriali žiakom veľa úspechov nielen pri maturitných skúškach, ale aj v ďalšom živote. Na záver sa žiačky Dominika Delejová a Tatiana Tóthová za všetkých štvrtákov poďakovali svojim učiteľom a vedeniu SOŠ.

            Po odovzdávaní stužiek prišiel na rad slávnostný obed. Dobrá nálada a zábava, o ktorú sa postarali všetci zúčastnení, vládla celé popoludnie. Maturantom na tento deň zostanú pekné spomienky.
ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.