Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SOČ 2018

Tohto roku sa do školského kola SOČ, ktoré sa uskutočnilo 6. marca 2018 prihlásilo 13 žiakov so 7 prácami z učebných aj študijných odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kozmetička, kaderník, sociálno-výchovný pracovník a autoopravár - mechanik. Práve posledne spomínaný odbor sa zapojil do SOČ po prvýkrát.

Žiaci súťažili v odbore 10 Stavebníctvo, geodézia a kartografia, 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, kde bolo aj najviac prác a 17 Pedagogika, psychológia a sociológia.

Odborná hodnotiaca komisia udelila prvé miesto Eme Hrabčákovej, žiačke 1. B triedy učebného odboru kaderník, ktorá komisiu a prítomných divákov prekvapila kultivovaným prejavom prezentácie témy Značka BARBA ITALIANO. Druhé miesto obsadil Martin Boňko, žiak 1.A triedy učebného odboru autoopravár – mechanik s prácou Pokračovanie v dokonalosti. Vytvoril prezentáciu a plagát log automobiliek, kde prítomným priblížil informácie o vzniku a význame log 55 automobiliek. Tretie miesto sa komisia rozhodla udeliť Zuzane Papajovej, žiačke 3. ročníka študijného odboru sociálno – výchovný pracovník, ktorá sa prítomným predstavila s prácou na tému Senior v systéme inštitucionálnej starostlivosti.

Okrem týchto prác komisia ocenila aj práce žiakov 4. ročníka operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, ktorý sa predstavili súbornou prácou na tému Motívy hier v dizajne nábytku. Ukázali, že hra puzzle môže slúžiť nielen na hranie ale aj na vytvorenie sedačiek, z ktorých sa dá vyskladať spoločenský stolík. Z kozmetičiek zaujali svojimi zaujímavými prezentáciami a ukážkami prác žiačky 2. ročníka Natália Hrubovčáková a Anna Labancová na tému Spôsoby úpravy obočia a o parafínovom zábale nás informovali žiačky Viktória Bogová a Daniela Grecová.

Odborná hodnotiaca komisia pod vedením RNDr. Justíny Horníkovej konštatovala, že práce boli rôznorodé, nápadité a zaujali prítomných. Poďakovala všetkým zúčastneným za to, že pripravili prezentácie, a obhajoby svojich prác na vysokej úrovni. Osobitne vyzdvihla a ocenila práce žiakov, ktorí sa po prvýkrát zapojili do súťaže, ukázali svoj potenciál a sú prísľubom pre ďalšie úspešné ročníky SOČ.

 ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.