Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Miešaný nápoj v zlate

Každý učebný a študijný odbor má svoje čaro, zvláštne špecifiká a rýchlo podlieha aj módnym trendom. Tak je to aj v učebnom odbore hostinský a študijnom odbore spoločné stravovanie. Predpokladom ako byť úspešný a ísť s dobou je sledovať a poznať horúce novinky a  to čo je „in“ aj v  gastronomickom svete.  XII. ročník medzinárodnej  súťaže  Cassovia. Koniferum Cup 2018 v Košiciach bol pre nás mimoriadne úspešný.  V dňoch 21.03 – 23.03.2018, kedy sa súťaž uskutočnila, získalo skúsenosti 52 žiakov z 26 škôl. Svoju šikovnosť predviedli aj študenti z Poľska a Českej republiky. Organizátorom súťaže bola Hotelová akadémia Košice, ktorá zabezpečila optimálne podmienky pre všetkých zúčastnených. Prvý deň súťaže bol zameraný na teoretické poznatky, kde všetci súťažiaci absolvovali písomný test. V priebehu druhého dňa mali súťažiaci šesť minút na prípravu miešaného nápoja. V kategórii Soft drink – miešaný nealkoholický nápoj - God´s princess a Long drink – miešaný alkoholický nápoj - Pine – currant refresher, patril medzi najlepších. Módne spracovanie surovín, chutí, farieb a celkového dizajnu pripravovaného nápoja prinieslo Michalovi Džatkovi  skutočné ovocie vo forme zaradenia do  zlatého pásma. Hodnotil sa časový limit, dodržiavanie množstva ingrediencií, príprava dekorácie, chuť, vzhľad a celkový technologický postup prípravy nápojov. Súťaže sa zúčastnil aj žiak druhého ročníka Martin Juras.  Pripravované nápoje môžu byť príjemným prekvapením a zároveň aj skvelou inšpiráciou na teplé letné večery. Pracovitosť, zodpovedný prístup a vynaložené úsilie majsterky odbornej výchovy Ing. Anny Petrovčinovej a žiakov našej školy si veľmi vážime a zároveň im ďakujem za výbornú reprezentáciu školy.

Mgr. Monika HarvanováŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.