Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Meranie síl medzi mladými autoopravármi- úspech SOŠ v Humennom

Cieľom celoslovenskej súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2018 je propagácia remesla autoopravára medzi širokou verejnosťou ako aj spojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi. V neposlednom rade je súťaž nástrojom motivácie žiakov vzdelávať sa v remesle autoopravára a cez zvýraznenie remesla zabezpečenie náboru žiakov do učebných odborov autoopravár.      

V rámci trojkolovej súťaže prebieha taktiež porovnanie teoretických a praktických znalostí súťažiacich a nadviazanie spolupráce medzi vyučujúcimi a žiakmi zúčastnených škôl.                          

AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2018 je určený pre žiakov stredných odborných škôl v Slovenskej republike učebného odboru 2487 H autoopravár, zameranie  mechanik a elektrikár, karosár a  lakovník. Vyhlasovateľom súťaže je Cech predajcov a  autoservisov SR s poverením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu Slovenskej republiky.

Štruktúru súťaže tvoria školské a oblastné kolá a celoslovenské finále. Školské kolo organizovala SOŠ na Mierovej ulici v Humennom  8.2.2018, ktorá sa do súťaže prihlásila elektronickou formou. Na základe prideleného unikátneho školského kódu sa  jednotliví žiaci školy registrovali do svojich profilov. Zaregistrovaní žiaci mohli  pristúpiť k    samotnému testu, ktorý mali absolvovaťv určenom čase. Po zverejnení výsledkov školského kola sme do zápolenia v oblastnom kole vybrali na základe prospechu a absolvovaného on-line teoretického a poznávacieho testu žiaka tretieho ročníka Daniela Stašáka.  V oblastnom kole  19.3.2018 si Daniel Stašák zmeral sily s autoopravármi-mechanikmi, žiakmi stredných škôl  Košického a  Prešovského kraja v autorizovanom servise  Tempus car s.r.o. v Košiciach.  Výsledkom celodenného merania si síl v teoretickej, poznávacej a praktickej časti bolo jeho výborné prvé miesto, ktoré ho posúva do celoslovenského finále. Srdečne blahoželáme mladému autoopravárovi aj jeho pedagógom a želáme mu veľa úspechov 25. a 26. 4. 2018 v Nitre,v Školiacom stredisku Škoda Auto a.s., kde sa finále uskutoční.

Ing. Katarína Dzuracká

ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.