Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Záverečné skúšky 2017

Záverečné skúšky 2017

„Mať kapacity na učenie je dar, byť schopný učiť sa je zručnosť, chcieť sa niečo naučiť je voľba.“
(Brian Herbert)

            V dňoch 16. – 21.06.2017 mali žiaci našej školy v štyroch učebných odboroch možnosť preukázať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré nadobudli počas štúdia.

            V učebnom odbore autoopravár – mechanik vykonávali záverečnú skúšku žiaci, ktorí v rámci témy Autoopravárenské a diagnostické činnosti odstraňovali rôzne poruchy áut, kontrolovali a vymieňali  jednotlivé súčiastky, prakticky predviedli prezúvanie pneumatík i diagnostiku elektronického riadenia motora. Kritériami hodnotenia boli dodržiavanie technologického postupu, zásad bezpečnosti pri práci, výber a spôsob použitia náradia a dodržiavanie časového limitu. Preverené praktické zručnosti zvyšujú ich šance na lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

            Žiaci z učebného odboru cukrár pripravovali cukrárske výrobky  na tému: Krstiny. Na profesionálnej úrovni zhotovili Marcipánovú tortu, Rezy 3 Bit, Rezy Bagatelle a trendové Macarons. Nechýbali ani tradičné, a predsa nové kysnuté, linecké, lístkové cestá a odpaľovaná hmota. Pastva pre oči,  vôňa a  chuť  lákajúcich dobrôt  boli priam neodolateľné. Nuž, v tomto prípade remeslo naozaj chutí.

            Otázkami stravovania sa zaoberali žiaci v odbore hostinský. V rámci témy Pomaturitné stretnutie po desiatich rokoch predviedli svoje skúsenosti a zručnosti v oblasti výživy a stolovania. Perfektné zladenie interiéru a chutné jedlá podčiarkli výnimočnosť spoločenskej udalosti. Všetko sa nieslo vo farbách bielej, staroružovej, slonovinovej a prírodnej. Správne dodržiavanie postupov pri práci, estetická úprava a odborná úroveň realizácie boli kritériami na hodnotenie ich práce.

            V učebnom odbore kaderník sa počas praktickej časti predviedli žiaci účesmi  zhotovovanými v týchto  témach: Pánsky strih, Dámsky strih a účes s módnym farbením a Náročná účesová tvorba. Pri týchto účesoch sa hodnotil nielen správny technologický postup, ale aj využitie módnych trendov, tvorivosť, samostatnosť a estetická úprava modelov. 

            Študenti, ktorí úspešne absolvovali všetky časti záverečných skúšok, si z rúk riaditeľky školy dňa 23. júna prevzali výučné listy a vysvedčenia o záverečnej skúške. Želáme im všetko dobré a úspešný štart do novej etapy života.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.