Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Hovorí sa, že v živote človeka nie sú dôležité veci, ale okamihy. Práve tie sú nezabudnuteľné a neopakovateľné. Jeden z takýchto okamihov pre žiakov študijných odborov kozmetička a vizážistka, sociálno – výchovný pracovník, vlasová kozmetika, spoločné stravovanie, strojárstvo, podnikanie v remeslách a službách a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby nastal 2. júna. Z rúk predsedníčky školskej maturitnej komisie Ing. Eriky Barlovej a riaditeľky školy RNDr. Oľgy Skysľakovej si 77 žiakov študijných odborov prevzalo maturitné vysvedčenie a 5 žiakov študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby si spolu s maturitným vysvedčením prevzalo aj výučný list.

Prítomným absolventom sa prihovorila predsedníčka školskej maturitnej komisie a riaditeľka školy, ktoré v krátkosti zhodnotili výsledky a priebeh maturitných skúšok. V závere slávnosti sa v mene absolventov poďakovala Denisa Hudáková, ktorá zdôraznila, že sú dospelí ľudia pripravení na život, v ktorom nič nie je zadarmo a všetko si musia vybojovať. Vyjadrila presvedčenie, že v tomto boji im pomôže maturitné vysvedčenie, ako odrazový mostík na významný skok do budúcnosti. v ktorej si každý z nich nájde teplé miestečko, v ktorom sa bude cítiť dobre a nájde si prácu, ktorá ho bude baviť a napĺňať.

Maturita je novou etapou ich života. Začlenia sa do sveta dospelých, do sveta plného nástrah povinností, ale aj radostí, ktoré patria k životu každého človeka. Na tejto ceste im želáme veľa šťastia, zdravia, spokojnosti, pracovných a osobných úspechov.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.