Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Krajská prehliadka SOČ v Starej Ľubovni v hľadaní troch ciest

Krajská prehliadka SOČ v Starej Ľubovni v hľadaní troch ciest.

 

„Človek má tri cesty ako múdro konať .

Najskôr premýšľaním: To je tá najušľachtilejšia.

Druhá napodobňovaním: To je tá najľahšia.

Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia.“

Konfucius

So všetkými druhmi ciest sa pri vypracovaní prác pre 39. ročník SOČ  „popasovali“ naše zástupkyne: v odbore 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie  to boli žiačky Júlia Kirová s prácou Fyzika v službách krásyValéria Florková s Máriou Jenčovou s prácou Životabudič. V odbore 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba  to boli Mária Birbičová a Kristína Nevoľníková s prácou Príprava žiaka na súťaž a v odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia nás reprezentovala Michaela Jenčová s prácou Fenomén – Internet. Tá najtvrdšia cesta ich čakala 31. marca 2017 v Starej Ľubovni na krajskej prehliadke SOČ, kde mali svoje práce obhájiť pred odbornými hodnotiacimi komisiami. Urobili tak s gráciou, odbornosťou, istotou, presvedčivým prejavom, čím dokázali svoj potenciál nielen pre ďalšie štúdium, ale sú aj veľkým prísľubom  pre ďalšie ročníky SOČ a iné súťaže.  Ich vzornú a príkladnú reprezentáciu ocenila aj riaditeľka školy RNDr. Oľga Skysľaková.

Za technické zabezpečenie patrí poďakovanie Rade rodičov pri SOŠ Humenné.

Veríme, že získané skúsenosti nezostanú ladom a informácie si nájdu cestu aj k ostatným spolužiakom, učiteľom a majstrom odbornej výchovy, ktorí ich môžu využiť pri rôznych súťažiach, prácach pre šírenie výborného mena našej školy – SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.