Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Rozlúčka s tretiakmi

Zdá sa to ako chvíľa, ako mihnutie oka, ako moment, ktorý sa už nedá vrátiť späť. Práve tak si uvedomovali túto chvíľu naši tretiaci. Piatok - 9. jún 2017 bol pre nich určite nezabudnuteľný a neopakovateľný, lebo definitívne ukončili trojročné pôsobenie na tejto škole, aj keď viacerí sa rozhodli pokračovať v nadstavbovom štúdiu. Určite si každý z nich spomenul, ako pred tromi rokmi prvýkrát prešiel bránou tejto školy. Ale ako to už býva, každá rozprávka má svoj šťastný koniec a táto rozprávka o troch rokoch sa v tento deň nachádzala práve na poslednom liste, v ktorom sa tretiaci poďakovali vedeniu školy na čele s pani riaditeľkou RNDr. Oľgou Skysľakovou, triednym učiteľom, všetkým vyučujúcim a majstrom odbornej výchovy za to, že sa mohli podieľať na písaní tejto rozprávkovej knihy. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky a zhodnotení výsledkov trojročného štúdia Rada rodičov odmenila najúspešnejších žiakov školy, ktorí dosiahli nielen vynikajúce študijné výsledky, ale úspešne reprezentovali školu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a získali popredné miesta. V mene tretiakov sa všetkým pedagógom za ich odbornosť, trpezlivosť, zhovievavosť, ochotu a ľudský prístup poďakovala Nikola Taňkošová z III. B.

ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.