Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Rozlúčka s maturantami 2017

Človek od prírody baží po vzdelaní.“ (Aristoteles)

S týmto cieľom prišli žiaci pred štyrmi, resp. piatimi rokmi na našu školu. Roky vzdelávania rýchlo uplynuli a 19. máj 2017 bol posledným vyučovacím dňom pre žiakov študijných odborov – operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kozmetička a vizážistka, sociálno – výchovný pracovník, vlasová kozmetika, strojárstvo, spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách. Rozlúčili sa so svojimi triednymi učiteľmi, učiteľmi, majstrami odbornej výchovy a ostatnými spolužiakmi pred odchodom na akademický týždeň. Rozlúčka bola plná úsmevov, v niektorých očiach sa však objavili aj slzičky. To však k rozlúčke s učiteľmi, kamarátmi a školou patrí. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky RNDr. Oľgy Skysľakovej a konštatovaní, že úspešne absolvovali štúdium a  môžu sa zúčastniť maturitných skúšok, bolo vidieť, že im spadol kameň zo srdca.

Na slávnosti boli vyzdvihnutí aj najúspešnejší žiaci, ktorí okrem výborných študijných výsledkov úspešne reprezentovali školu a šírili tak jej dobré meno. Rada rodičov pri SOŠ zabezpečila odmeny žiakom za reprezentáciu školy, vzornú prípravu sa na vyučovanie, ako aj dochádzku na vyučovanie.

Na záver slávnosti žiačka Mária Bobaľová poďakovala v mene žiakov všetkým pedagogickým pracovníkom školy.

Želáme im úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a šťastný štart do nového života, života „dospelákov“. Veríme, že maturitné skúšky budú pre našich žiakov dobrým štartom do ďalšieho života, presne v zmysle citátu švédskeho obchodného teoretika Jonasa Ridderstrala, ktorý povedal:

 „Aby sme uspeli v dnešnom svete potrebujeme správnu kvalifikáciu, správne školy a správnych priateľov na správnych miestach.“ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.