Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Slávnostné odovzdávanie výučných listov

      Po absolvovaní písomných, praktických a ústnych skúšok počas ktorých museli naši tretiaci preukázať všetko to, čo počas trojročného štúdia zúročili, čakala na nich v piatok 23. júna 2017 v spoločenskej miestnosti SOŠ odmena v podobe slávnostného odovzdávania výučných listov a vysvedčení o záverečnej skúške.

      Po odznení slovenskej štátnej hymny a slávnostnom príhovore pani riaditeľky RNDr. Oľgy Skysľakovej  si 43 žiakov z učebných odborov autoopravár-mechanik, kaderník, hostinský a cukrár  z rúk triednych učiteľov Ing. R. Macka a PaedDr. D. Balkovej prevzalo svoje životne dôležité dokumenty. Na záver krásnej slávnosti sa vedeniu školy, všetkým učiteľom a majstrom odbornej výchovy za všetkých tretiakov poďakoval Michal Džatko z III. B.

      Želáme im šťastný a úspešný  štart do novej etapy života  a veríme, že na roky strávené v strednej odbornej škole  budú spomínať len v dobrom.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.