Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Ocenenie Lukáša Gogu za úspešnú reprezentáciu školy

              V pondelok 26. júna sa v Prešovskom samosprávnom kraji konalo udeľovanie ocenení SOPHISTA PRO REGIONE a LUX MENTIUM.  Pri tejto príležitosti samosprávny kraj už deviatykrát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. Oceňovanie sa uskutočnilo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.           

            O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. V tomto školskom roku bolo plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania ocenených 20 študentov z 81 stredných škôl PSK.     

            Predseda Prešovského samosprávneho kraja, v snahe morálne podporiť tvorivosť, výnimočnosť a šikovnosť našich študentov tentokrát ocenil aj  žiaka našej školy.

Ocenený žiak Lukáš Goga  je žiakom prvého ročníka v nadstavbovom štúdiu strojárstvo.  Medzi jeho najvýznamnejšie úspechy patrí 1. miesto v oblastnom kole súťaže Autoopravár Junior Castrol 2016 v Košiciach a  v celoslovenskom finále súťaže Autoopravár  Junior 2016 v Nitre si vybojoval svojou aktívnou prípravou, vedomosťami a zručnosťami  1. miesto.

Absolvovaním finále a umiestnením na 1. mieste získal žiak Lukáš Goga putovný pohár ministra školstva, diplom a poukaz na 3-dňové školenie v školiacom stredisku Bosch v Prahe. Škola získala poukaz  v hodnote 3529 € na nákup automobilovej techniky  BOSCH.

     Jeho záujem, nadšenie a zodpovedný prístup k povinnostiam je vynikajúcim predpokladom pre jeho ďalší profesijný a kariérny rast.

 

            K významnému oceneniu mu vedenie školy srdečne blahoželá a praje veľa úspechov.

 

 

ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.