Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Mladý tvorca 2017

     V dňoch od 26. 4. – 28.4. 2017 sa ako každoročne na výstavisku Agrokomplex Nitra konala výstava „MLADÝ TVORCA 2017“ pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Súčasťou tejto výstavy bola aj súťaž „Tvorivý cukrár 2017“, ktorej organizátorom bolo spomínané ministerstvo v spolupráci so „Spolkom cukrárov Slovenska“.

     Súťaž je určená pre jednotlivcov - žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania a jej cieľom je podporiť a rozvíjať zručnosti, talent  a sebavedomie žiakov SŠ, ako aj možnosť porovnať  úroveň vedomostí a odborných zručností v stredných školách. Súťaž vyzdvihuje výnimočnosť a tvorivosť, prezentáciu a zručnosť. Témou súťaže bol „Rodný môj kraj“, kde súťažiaci museli súťažný   exponát v danom čase dokončiť. Hodnotil sa celkový vzhľad, kreativita a originalita a v neposlednom rade aj chuť výrobku. Následne prebehla aj ochutnávka exponátov členmi odbornej poroty, pri ktorej súťažiaci v krátkosti popísali svoj výrobok, prípadne odpovedali na otázky členov poroty.

     Na súťaži mala zastúpenie aj naša škola. Simona Kochmová – žiačka 1. ročníka z odboru cukrár okrem pripravenej torty priamo na súťaži modelovala bábiku vo folklórnom štýle. V tejto celoslovenskej súťaži sa umiestnila na 6. mieste.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.