Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Miniautosalón

Neúspech je len šanca začať znova, tentokrát o niečo rozumnejšie.“

Tieto slová predniesol Henry Ford, americký priemyselník, legendárna osobnosť automobilového priemyslu.

Tak takáto veta sa určite premietla v hlavách žiakov 3. ročníka študijného odboru technika a prevádzka dopravy, ktorí sa 16. júna 2017 zúčastnili na prezentáciách v rámci akcie, ktorá niesla názov MINIAUTOSALÓN. Na akciu sa pripravovali v rámci vyučovania, kde si pripravovali prezentácie na rôzne témy – história automobilového priemyslu, osobnosti automobilového priemyslu, logá automobiliek, najpredávanejšie autá na svete, najväčšie dosiahnuté rýchlosti a najrýchlejšie športové autá, s ktorými potom vystúpili v rámci miniautosalónu.

Akcia mala tri časti, jednou bola pripravená výstava prác žiakov z predchádzajúcich ročníkov a výstava áut a dopravných prostriedkov v zmenšenej podobe a v rôznej forme. Mohli ste tu nájsť rušne, vagóny, lietadlá, lode, ale aj bicykel, motorku, ktoré boli vyhotovené z plastu, dreva, kovu, papiera alebo ich kombináciách.

Druhou časťou boli vystúpenia žiakov s jednotlivými prezentáciami. Zaujali všetci svojou nápaditosťou, aktuálnosťou a zaujímavosťou. Prítomní sa mohli dozvedieť napr. o profesiách tvorcov áut, zaujímavosti zo života osobností, čo znamenajú logá jednotlivých automobiliek, ktoré je najpredávanejšie alebo najrýchlejšie auto. Záverečná prezentácia pod názvom Autá budúcnosti, ktorú pripravila Mgr. Šamudovská, sa stretla sa s veľkým záujmom u žiakov a vyvolala následnú búrlivú diskusiu.

Pýtate sa, čo bolo treťou časťou? Bolo ňou autotestovanie, kde prítomní mali vypracovať otázky, ktoré boli v jednotlivých prezentáciách zodpovedané.

Oživením akcie bolo vystúpenie Andreja Treščáka s prezentovaním svojho modelu auta.

Akcia sa vydarila a žiaci môžu v ďalšom štúdiu uvažovať nad tým, ako tento svoj prvotný úspech vylepšiť, zopakovať, alebo prísť s novým nápadom.

Ing. Fedorcová a Mgr. Šamudovská, ktoré akciu zorganizovali, hovoria o úspechu a konštatujú, že: „Konečne sa táto skupina rozhýbala a vyslala pozitívny signál o svojej existencii.“ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.