Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 2017

Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 2017 (PČOZ MS)

                         V dňoch 27.03.– 30.03.2017 sa v  siedmich študijných odboroch konala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

            Študijný odbor kozmetička a vizážistka sa prezentoval prácami vo vyžrebovaných témach ako napríklad: Ľudová nevesta, Maškarný ples, Kvetinová múza, Stužková budúcnosti, Noc v opere, Ľadová krása, Barokové inšpirácie a mnohé iné, kde realizovali svadobné, extravagantné, súťažné, večerné, fantazijné a divadelné líčenie.

            Okrúhle narodeniny sú často spojené s nezabudnuteľnou oslavou. Trendy v tejto oblasti sa menia, populárne je vždy niečo iné. Žiaci odboru spoločné stravovanie vykonávali praktickú časť formou praktickej realizácie  a predvedením komplexnej úlohy na tému: Narodeninová párty – 20 -te narodeniny - recepcia. Nielen skvelé jedlo, ale aj vkusné stolovanie môžu zachovať výnimočné dojmy zo slávnostnej udalosti. Ako zvoliť vhodný priestor, kombináciu farieb, navrhnúť slávnostné menu nás inšpirovali žiaci z tohto odboru.

            V odbore strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení sa prezentovali žiaci obhajobami vlastných projektov na tému: Technologický postup výroby súčiastky podľa predlohy. Ich úlohou bolo navrhnúť a nakresliť výrobný výkres,  popísať vlastnosti materiálu, vypočítať rozmery materiálu, analyzovať ekonomické zhodnotenie súčiastky, zrealizovať výrobok a  odprezentovať ho.

            Účesy zhotovené na témy: Neskrotná Angelika, V duchu staroveku, Zvodné vlny, Glamour nevesta, V štýle James Bond, Charleston, Z popolušky diva a mnohé ďalšie zahŕňali realizáciu extravagantného, spoločenského, súťažného, svadobného, historického a fantazijného účesu a líčenia, ktoré prezentovali  schopnosti, zručnosti a kreativitu  žiakov v odbore vlasová kozmetika.

            V odbore sociálno – výchovný pracovník žiaci obhajovali vlastné projekty na témy: Problémy v komunikácii ako príčiny vzniku neúplných rodín, Nezamestnanosť ako sociálny problém, Sociálna práca s jednotlivcom, História a súčasnosť sociálnej práce ako pomáhajúcej profesie, Súčasné problémy slovenskej rodiny  a mnohé iné.

            Žiaci drevárskej a nábytkárskej výroby formou obhajoby vlastných projektov na témy: Návrh stolového nábytku, Príprava výroby jednoduchého úložného nábytku a rôzne možnosti jeho priestorového usporiadania, Návrh detského pracovného miesta a viacúčelového sedacieho nábytku vypracovávali výkresové dokumentácie, počítali náklady, navrhovali pracovné postupy a  realizovali výrobok.

            Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou obhajoby vlastného projektu si zvolili aj  žiaci v odbore  podnikanie v remeslách a službách. Pripravovali podnikateľské, marketingové plány a rôzne podnikateľské projekty, týkajúce sa podnikania v obchode a v službách.

            Žiaci práce prezentovali a obhajovali pred predmetovými maturitnými komisiami (PMK), ktoré riadili predsedovia PMK z iných škôl. Nad priebehom celej PČOZ MS dohliadala predsedníčka školskej maturitnej komisie  Ing. Erika Barlová.

            Túto časť MS hodnotíme veľmi kladne a pripravujeme sa na ústnu časť MS, ktorá sa uskutoční v termíne od 29.05. do 01.06.2017.                                                     ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.