Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes jeKvitnúca krása zo záhrady získala zlato

 

Dňa 6.apríla 2017 sa konal 6. ročník súťaže dekoratívneho vyrezávania ovocia a zeleniny Carpatia Carving Cup 2017. Organizátorom tejto súťaže bola Spojená škola Svidník. Záštitu nad súťažou prevzal Luděk Procházka z Czech Carving Studio, zakladateľ, propagátor, lektor carvingu v Českej republike a na Slovensku, ktorý je držiteľom zlatých medailí z prestížnych európskych a svetových súťaží.

            Uvedenej súťaže sa zúčastnilo 7 škôl Prešovského samosprávneho kraja a 1 škola z Košického samosprávneho kraja. Súťažilo sa v troch disciplínach A – vyrezávanie na živo – pokročilí, B – vyrezávanie na živo  – začiatočníci, C – hotový výrobok.

            Podmienkou tejto súťaže bolo zhotovenie práce na ľubovoľnú tému s použitím melónu (žltý, cukrový, vodový) a  zhotovenia 3 rôznych kvetov s listami v časovom limite 3 hodiny.

            Našu školu reprezentovala žiačka 3. ročníka učebného odboru hostinský (kuchár - čašník) Kristína Tutková. Súťažila v kategórii B – vyrezávanie na živo – začiatočníci. Svoju prácu  nazvala „Kvitnúca krása zo záhrady“, vďaka ktorej sa  umiestnila v zlatom pásme, za čo získala diplom a vecné dary. V tej istej kategórii súťažil aj žiak prvého ročníka odboru hostinský (kuchár - čašník) Tadeáš Karoľ a jeho dielo pod názvom „Kvitnúci tanier“ bolo zaradené do strieborného pásma.

Žiakov na úspešnú súťaž pripravovala majsterka odbornej výchovy Ing. Anna Petrovčinová. Všetkým účastníkom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.