Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Exkurzia Trebišov - realizovaná cena Rady rodičov pri SOŠ Humenné

História je učiteľkou života.“ Túto myšlienku pred mnohými rokmi predniesol rímsky filozof a štátnik Marcus Tulliu Cicero (106 – 43 pr.n.l.).

A že je na tom niečo pravdy sa presvedčilo 14 žiakov študijných odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, sociálno – výchovný pracovník, kozmetička, hostinský, vlasová kozmetika, ktorí sa 13. júna 2017 zúčastnili exkurzie do Múzea v Trebišove. Bola to odmena, ktorú im venovala Rada rodičov pri SOŠ Humenné za účasť na SOČ v šk.  roku 2016/2017.

Na začiatku sme boli oboznámení s históriou rodiny rodiny Andrássyovcov, ich rezidenciami na území južného Zemplína a prezreli si portréty jednotlivých členov tohto šľachtického rodu. Potom nasledovala prehliadka stálych expozícií múzea v interiéri aj v exteriéri. Je venovaná histórii poľnohospodárstva na východnom Slovensku, tradičným remeslám na Zemplíne – povrazníctvo, kolárstvo, kováčstvo, ľudovým odevom a ojedinelá je expozícia tokajského vinohradníctva s archívom tokajských vín. Okrem toho mali možnosť navštíviť výstavu obrazov Štefana Bubána, košikárstva a s veľkým záujmom sa stretla aj výstava maďarského porcelánu Herend, expozícia poľovníctva a ľudovej drevorezby a plastiky.   

S veľkým záujmom sa stretla, a nielen u chlapcov, prehliadka poľnohospodárskej techniky, ktorá slúžila na práce vo vinohrade, na poli, pri zbere úrody a pod. Viacerí si mohli vyskúšať interiér dopravných prostriedkov, tiež aj niektoré techniky pri úprave priadze, tkaní a mletí obilia.

Druhú časť prehliadky tvorila prechádzka parkom. Historický park v Trebišove patrí medzi najrozsiahlejšie a najcennejšie parky v strednej Európe a nazývajú ho aj andrássyovský, lebo je to bývalý grófsky park. Rozprestiera sa na ploche 62 hektárov s 20 druhmi ihličnanov, 40 druhmi listnatých stromov a 20 druhmi krovín a množstvom medvedieho cesnaku. V parku sme obdivovali aj viaceré historické pamiatky. Pri jazierku sa nachádza romantické neogotické mauzóleum, postavené v roku 1894, zrúcaniny hradu Parič, základy stredovekého kostola Sv. Ducha a iné. Súčasťou parku je aj francúzska záhrada, hneď pri kaštieli.

Celá expozícia pútavým spôsobom obohatila vedomosti našich žiakov, v tvárach ktorých bolo vidieť radosť a záujem, tešili sa z úspešných pokusov, či už pri tkaní, stáčaní priadze alebo len z toho, že si mohli sadnúť do starého vozidla. Exkurzia splnila svoj účel a mala priaznivý ohlas u zúčastnených žiakov. Poďakovanie patrí predovšetkým Rade rodičov, vedeniu školy a samozrejme všetkým zúčastneným žiakom, pedagogickému dozoru – Mgr. Darine Šamudovskej, RNDr. Justíne Horníkovej a Ing. Drahomíre Fedorcovej.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.