Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Deň riaditeľky SOŠ 2017

            Dňa 28. júna 2017 sa uskutočnil Deň riaditeľky SOŠ, ktorý organizovala Žiacka školská rada pod vedením Mgr. Šimkovej.

Pre triedne kolektívy bolo pripravených 10 vedomostno-športových stanovíšť: Fight for your rights (bojuj za svoje práva), Hravá matematika, O čom čítaš ?, Boj o prežitie, Explózia slov, Skladáme origami, Milujem Slovensko, Športový trojboj - Streľba zo vzduchovky,  Hádž ako Jordan, Hod na cieľ budzogáňom.

Žiaci sa výborne zabavili a strávili príjemný čas so svojimi spolužiakmi. Bolo to dopoludnie plné zábavy, vedomostí a športu. Na konci čakala nielen na prvé družstvá, ale na všetkých ostatných sladká odmena z Rady Rodičov. Pani riaditeľka víťazné triedne kolektívy odmenila tiež a vyjadrila svoje želanie, že takáto akcia bude aj v budúcom školskom roku.

Výsledky:

  • 1. miesto - trieda III.C s počtom bodov 81


  • 2. miesto - trieda I.A s počtom bodov 80


  • 3. miesto - trieda I.K s počtom bodov 77


Poďakovanie patrí učiteľom – vedúcim stanovíšť, ktorí potrápili žiakov neraz ťažkými úlohami a triednym učiteľom, ktorí sa zapojili do súťaženia so svojou triedou.

 

                                                                    Mgr. Šimková IvanaŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.