Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Veda a technika v SOŠ

       Hra je jeden z najefektívnejších spôsobov, ako zjednodušiť život. Presne to sme robili ako deti, ale v dospelosti sme sa hrať zabudli." (Albert Einstein).

Spýtate sa: „Prečo hra?“, keď hovoríme o súťaži, vede a technike. Nuž preto, že práve  v nich sa stretávame s hrou slov, informácií, čísel, len tomu nevenujeme zvláštnu pozornosť.

Každoročne sa na Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79 v Humennom koná prehliadka prác SOČ (stredoškolská odborná činnosť). Ako sa blíži termín prehliadky, v priestoroch školy je vidieť čulý ruch, a čo sa nedá vidieť, je „lietanie e-mailových správ“ a informácií medzi študentmi a konzultantmi.

Tohto roku sa prehliadka prác SOČ konala 28. februára 2017 a bola súčasťou týždňového projektu Veda a technika na SOŠ, v rámci ktorej sa nezávisle na sebe uskutočnili tri akcie.

PRVÚ akciu pripravila predmetová komisia prírodovedných predmetov pre žiakov školy pod názvom Veda na dosah. – Ako je to možné?

Cieľom akcie nebolo učiť, ale priblížiť fyziku iným spôsobom ako na vyučovacej hodine, ukázať, že život okolo nás je o fyzike.

K lepšiemu pochopeniu niektorých dôležitých myšlienok fyziky malo pomôcť inscenované čítanie, ktorým sa uvádzali problémové otázky a demonštrácia jednoduchých pokusov z mechaniky, molekulovej fyziky, termiky, elektrostatiky a optiky. Pokusy boli zvolené tak, aby sa dali uskutočniť s takými pomôckami, ktoré máme bežne doma napr. vajíčka, balóny, plastové fľaše rôzneho objemu, tégliky, sviečky, minerálka, servítky, voda, med, olej.

Programom akcie sprevádzali účastníkov žiačky I. C, študijného odboru kozmetička – Denisa Harviliková, Natália Bysiek a Katarína Kecerová pod vedením Mgr. Dariny Šamudovskej.

DRUHOU akciou bola už spomínaná SOČ. Tohto roku sa do školského kola prihlásilo 18 žiakov s 13 prácami z učebných aj študijných odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kozmetička a vizážistka, hostinský, vlasová kozmetika a sociálno-výchovný pracovník. Práve posledne spomínaný odbor sa zapojil do SOČ po prvýkrát.

Najväčšie zastúpenie mal odbor 10 Stavebníctvo, geodézia a kartografia, v ktorom bolo 6 prác, v ostatných odboroch – Chémia a potravinárstvo, Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba a Pedagogika, psychológia a sociológia  bolo zastúpenie prác menšie – celkom 7 prác.

Prvé miesto v odbore 10 získal Erik Ruščanský zo IV.C s prácou Drevená veža. Cieľom práce bolo navrhnúť a vyrobiť variabilný nábytok, ktorý by zaberal málo miesta a dal sa rôznym spôsobom skladať.

V odbore 03 prvé miesto získala práca Zázrak menom  jablko, ktorú prezentovali žiačky I.L Alexandra Fedáková a Nikola Kidalová. V ostatných odboroch boli úspešné žiačky: Júlia Kirová z II.C s prácou Fyzika v službách krásy, ktorej cieľom prác bolo prispieť k zlepšeniu predstavivosti o princípe činnosti kozmetických elektroprístrojov, poukázať na prepojenie fyziky a odborného výcviku a vytvoriť učebné pomôcky vo forme prezentácie a posterov a Michaela Jenčová s prácou Fenomén – Internet, ktorá odbornú hodnotiacu komisiu a divákov upútala výbornou prezentáciou výsledkov výskumu zisťovania závislosti mladých ľudí na Internet. .

Druhé miesto sa rozhodla odborná hodnotiaca komisia udeliť prácam v jednotlivých súťažných odboroch –Aqua naša každodenná, ktorú prezentovali žiačky Monika Veľká a Kristína Naščáková (v odbore Chémia a potravinárstvo), Šipka –smerovka od Petra Homzu (odbor 10 Stavebníctvo, kartografia a geodézia) a Životabudič autoriek Márie Jenčovej a Valérie Florkovej (odbor 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie).

Tretie miesto bolo udelené v dvoch odboroch. V odbore 10 Stavebníctvo, geológia a  kartografia ho získal Patrik Brutenič za prácu Rozkladací stolík a v odbore 03 Chémia a potravinárstvo žiačky Bronislava Diničová a Eva Dzurjaková za prácu Piť či nepiť energetické nápoje?.

Okrem týchto ocenení bola udelená aj Cena riaditeľky školy (Patrik Brutenič a Michaela Jenčová), Cena poroty (Erik Ruščanský), Cena diváka, ktorú si odniesol Peter Homza a Cena Rady rodičov.

Odborná hodnotiaca komisia pod vedením RNDr. Justíny Horníkovej konštatovala, že práce boli rôznorodé, nápadité a zaujali prítomných. Poďakovala všetkým zúčastneným za to, že pripravili prezentácie, a obhajoby svojich prác na vysokej úrovni. Osobitne vyzdvihla a ocenila práce žiakov, ktorí sa po prvýkrát zapojili do súťaže, ukázali svoj potenciál a sú prísľubom pre ďalšie úspešné ročníky SOČ. Na záver všetkým zúčastneným poďakovala riaditeľka školy RNDr. Oľga Skysľaková a zaželala im veľa šťastia a úspechov v ďalšom profesijnom a osobnom živote.

TRETIA akcia – workshop informačných technológií pod názvom FANTASY sa uskutočnil 2. marca 2017 a zúčastnilo sa ho 15 žiakov a 3 učitelia. Počas neho sa zamerali na jednoduchú animáciu s kockou a animáciu s využitím virtuálnych kostí (armatúry), čo sa dá vaužiť napríklad na rozpohybovanie postáv a rôznych strojov. Venovali sa aj  tvorbe jednoduchej 3D hry, v ktorej hlavnú úlohu malo autíčko. Okrem toho si žiaci vyskúšali prácu s fyzikálnym modulom, kde si vyskúšali simuláciu látok a explóziu.

 

Vypracovali: Ing. Drahomíra Fedorcová, garant SOČ

                        Mgr. Darina ŠamudovskáŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.