Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

"Stužkovanie" štvrtákov

Pri slove „STUŽKOVÁ“ si určite mnohí z nás spomenú na slová piesne:
Navždy sa zachová v pamäti stužková, keď si sa nesmelo, choval tak dospelo, až si sa čudoval, tá naša Stužková….“
Stužková slávnosť je udalosť, ktorá má mať v našich spomienkach trvalú hodnotu, pretože je jedinečnou udalosťou, na ktorej sa v rovnakom čase, na rovnakom mieste stretávajú žiaci, ich rodičia, učitelia a ďalší pozvaní hostia. Je miestom, kde atmosféra dýcha krásnymi vôňami, elegantnými šatami, dobrou náladou, úsmevmi na tvárach, ale aj očakávaním, ako to všetko dopadne.
Tak tomu bolo aj v piatok 18. novembra 2016, kedy sa v obradných priestoroch Humenského kaštieľa konala spoločenská slávnosť, na ktorej žiaci IV. C triedy študijných odborov kozmetička a vizážistka, sociálno-výchovný pracovník a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  prijali z rúk triednej učiteľky a riaditeľky školy maturitné stužky.
Po slávnostnom nástupe, študentskej hymne, básni a otvorení slávnosti členkou ZPOZ, predniesla slávnostný príhovor vedúca kultúry, športu a mládeže Mgr. Nataša Mocáková.
Po ňom nasledovala slávnostná dekorácia pani riaditeľky školy RNDr. Oľgy Skysľakovej a triednej učiteľky. Ing. Drahomíra Fedorcová, triedna učiteľka, slávnostne dekorovala žiakov IV.C stužkami.
Pani riaditeľka sa prihovorila žiakom, poďakovala im za vzornú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach, na akciách a popriala im veľa úspechov pri maturitných skúškach. Za maturantov sa prihovorila Adriana Kotusová, ktorá tlmočila poďakovanie žiakov všetkým učiteľom a majstrom OV za odovzdané vedomosti, skúsenosti či praktické zručnosti.
Na tejto krásnej akcii sa zúčastnili aj rodičia a priatelia žiakov, zástupkyňa riaditeľky školy Ing. Katarína Dzuracká, hlavná majsterka Mgr. Monika Harvanová a majsterky odbornej výchovy a praxe.
Po slávnostnom akte nasledovalo fotografovanie, slávnostný obed s tradičným programom stužkových, v ktorom nechýbalo ani rozbitie džbánu, hudba a tanec.
Tak nech sa Vám zachovajú v pamäti tie najkrajšie spomienky, spomienky zo stužkovej slávnosti, na celý život, milí štvrtáci!ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.