Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Autoopravári a kozmetičky zo SOŠ Humenné v Miláne

Stredná odborná škola v Humennom je zapojená do projektu Erasmus+ „Odbornosť – naša budúcnosť“, ktorý je financovaný zo zdrojov EÚ.

V rámci projektu sa v dňoch 23.4.2017 - 15.5.2017 dvanásti študenti našej školy zúčastnili odbornej praxe v druhom najväčšom meste Talianska, v Miláne, v sprievode učiteľov PhDr. Zuzany Kudzejovej a Mgr. Jozefa Viciana.

Šiesti študenti boli vybraní z učebného odboru autoopravár a šiesti zo študijného odboru kozmetička a vizážistka.

V rámci odbornej praxe pracovali 3 týždne v prevádzkach v rámci svojho odboru. Chlapci v autoservise Gruppo Fassina a dievčatá v 3 salónoch krásy, konkrétne Madica, IEUU a Glam. 

Po úspešnom  absolvovaní odbornej praxe bol každému študentovi udelený Europass, ktorý im uľahčí možnosť zamestnať sa na európskom trhu práce. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti využijú študenti vo svojej ďalšej praxi.

PhDr. Zuzana KudzejováŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.