Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Hostinskí a kaderníčky zo SOŠ Humenné v Budapešti

Stredná odborná škola v Humennom sa zapojila do projektu Erasmus+ - „Odbornosť – naša budúcnosť“, ktorý je financovaný zo zdrojov EÚ.

12 vybraných študentov z učebných odborov hostinský a kaderníčka  a študijných odborov vlasová kozmetika a spoločné stravovanie strávilo 3 týždne v Budapešti, kde v rámci odbornej praxe, ktorá prebiehala v 2 prevádzkach – reštaurácii Like v centre Budapešti a v salóne krásy Cleopatra, získali nové poznatky a zručnosti, ktoré využijú vo svojej ďalšej praxi.

V rámci svojho voľna študenti navštívili mnoho zaujímavých miest, historických budov a múzeí, pretože Budapešť je úžasné a nádherné historické mesto. Rovnako boli okúzlení čarovnou atmosférou vianočných trhov, ktoré patria medzi tie najkrajšie v Európe.

Zapojením sa do tohto projektu, tak študenti využili jedinečnú možnosť získať mnoho nových zručností a zážitkov a spoznali život vo veľkomeste, ktorého aj oni boli súčasťou. V rámci implementácie opisovali svoje skúsenosti ostatným spolužiakom.

Sme radi, že ďalší 12 študenti – autoopravári a kozmetičky sa v týchto dňoch chystajú na svoj študijný pobyt v Miláne. Prajeme im veľa nezabudnuteľných zážitkov.

Mgr. Ivana Šimková

Ing. Angela Buríková

 ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.