Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

OSLAVA V CSS GARDEN HUMENNÉ
          k príležitosti ukončenia školského roka

       Dňa 27.6.2016 uskutočnilo Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné oslavu k príležitosti ukončenia školského roka 2015/2016. Oslavy sa zúčastnili nielen vychovávatelia a klienti zariadenia, ale aj žiačky druhého a tretieho ročníka SOŠ študijného odboru sociálno-výchovný pracovník. Pozvanie na akciu prijala hudobná skupina GEROCK. Oslavu s viac ako 100 účastníkmi otvorila úvodným príhovorom vedúca úseku opatrovateľskej starostlivosti, ktorá sa zároveň poďakovala našim žiačkam za účasť na tejto akcii a vyjadrila im pochvalu za vzorné vykonávanie odbornej praxe v zariadení CSS GARDEN Humenné v tomto školskom roku. Žiačky študijného odboru sociálno-výchovný pracovník sa spolu s klientmi zariadenia výborne zabávali. Nechýbal ani tanec. Ako poďakovanie si žiačky v spolupráci s vedením SOŠ pripravili pre klientov zariadenia malú pozornosť v podobe sladkých venčekov, ktoré im osobne odovzdávali počas tanečnej prestávky. Celú akciu môžeme hodnotiť kladne a veríme, že v ďalšom školskom roku bude týchto spoločných akcií iba pribúdať.



















ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.