Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

1. MIESTO SOŠ V HUMENNOM
          na „Festivale študentského remesla“ v Kežmarku

       Súkromná stredná odborná škola v Kežmarku 10. júna 2016 usporiadala 4. ročník podujatia „Festival študentského remesla“, na ktorom študenti stredných škôl z celého Slovenska v areáli Kežmarského hradu predvádzali svoje umenie. Festival bol tento rok zameraný na 16. a 17. storočie, na neskorú renesanciu a barok, nakoľko v septembri uplynie 110. výročie privezenia pozostatkov Imricha Tököliho. Práve do tejto doby sa ponorili všetci študentmi, učitelia a remeselníci, aby oprášili históriu Kežmarského hradu a všetkých remesiel, ktoré sú ešte aktuálne, ale aj tie, na ktoré sa už zabudlo.“ Počas tohto zaujímavého podujatia sa konala súťaž v kaderníckej tvorbe – „ Barok“. Súťažiace predvádzali na svojich modeloch dámsky historický účes z obdobia baroka s použitím vlasovej ozdoby. Spomedzi 9 súťažiacih získala žiačka Alexandra Fedáková z III. B s modelkou Lianou Raganovou pekné 1. miesto. Počas podujatia sa návštevníkom predviedli aj remeselníci - kováči, drotári, drevorezbári, korytári, hrnčiari a keramikári, šperkári, medovnikári, a iní...

Festival prispel k rozšíreniu vedomosti žiakov v rámci historického prierezu v jednotlivých remeslách, k nadviazaniu spolupráce medzi školami a možnosťou stretnúť sa s významnými osobnosťami SR. Záštitu nad Festivalom študentského remesla prevzal prezident SR Andrej Kiska, ktorý pre pracovné povinnosti nemohol osobne na festival prísť, ale všetkým účastníkom venoval slová: „Som presvedčený, že prehliadka historických kostýmov, účesov, jedál, nástrojov vytvorených mladými ľuďmi bude mať veľký úspech a naplno ukáže, akí sú zruční a ako dokážu uchopiť akúkoľvek výzvu. Nie je tajomstvom, že v posledných rokoch učňovské školstvo stagnovalo, a preto ma veľmi teší vzrastajúci záujem mladých ľudí o staré i novodobé remeslá.“ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.