Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

EXKURZIA ŽIAKOV KOŠICE
          - Európske mesto športu

       Dňa 10. júna 2016 sa žiaci študijných odborov - operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kozmetička a vizážistka a sociálno-výchovný pracovník, zúčastnili exkurzie v Košiciach, ktoré v roku 2013 hostili prestížny titul Európskeho hlavného mesta kultúry a od roku 2016 nesú titul Európske mesto športu. Čakal ich zaujímavý program, ktorého nosnými časťami bola návšteva kreatívnej fabriky Steel park a prehliadka Košického zlatého pokladu vo Východoslovenskom múzeu.

V zábavnom technickom centre SteelPark je viac ako 50 interaktívnych exponátov. Expozícia nám ponúkla aktívne hranie sa s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárenstva, ťažba surovín v interaktívnom pieskovisku, ovládanie elektromagnetického žeriavu, vysokozdvižnej plošiny či prechod magnetickou lávkou a meranie pulzu, tepu, sily a pod., čo si viacerí aj vyskúšali. Žiaci na záver návštevy mohli získať certifikát o svojich aktivitách počas prehliadky.

Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Počas 140-ročnej existencie si návštevníci mohli prezrieť množstvo expozícií a výstav, z ktorých v súčasnosti k najvýznamnejším určite patri Košický zlatý poklad, ktorý objavili 24. augusta 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach. Je jedným z najvýznamnejších v európskom i svetovom meradle. Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov, dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Bohaté zastúpenie jednotlivých typov mincí a široký geografický záber radí Košický zlatý poklad medzi umelecké skvosty Európy nevyčísliteľnej hodnoty. My sme si tento skvost mohli prezrieť v špeciálne upravenom trezore aj príťažlivým interaktívnym spôsobom. Okrem toho sme si z množstva výstav vybrali Cesta do praveku. Výstava prináša fascinujúci pohľad do sveta vyhynutých živočíchov. Prostredníctvom skamenelín a modelov prehistorických zvierat dokumentuje vývoj života vo všetkých geologických obdobiach, od prvohôr až po poslednú dobu ľadovú. Z unikátnych nálezov tu nechýbal fosílny vyliatok mozgu neandertálca z Gánoviec, či jediný nález dinosaurích stôp z Vysokých Tatier. Celkový vzhľad výstavy dopĺňali interaktívne modely dinosaurov v pohybe a zvuku, model mláďaťa mamuta a exotické rastliny a rôzne hry. Dnes svet internetu prináša množstvo informácií, ale vždy človeku viac prinesie vlastná skúsenosť, možnosť dotknúť sa , urobiť a vidieť na vlastné oči niečo, čo tu už bolo, čo nie je len fantáziou, imaginárnym svetom, ilúziou. A o tom sa mohli presvedčiť všetci, ktorí sa exkurzie zúčastnili. Pretože, na základe psychologických štúdií si priemerný človek zapamätá až 70 % z toho, čo vidí, počuje a aktívne vykonáva a 90 % z toho, k čomu dospel sám na základe vlastných skúseností vykonávaním činnosti.


ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.