Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE
          maturitných vysvedčení

       Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Takéto chvíle prežívali 3. júna 2016 v spoločenskej miestnosti strednej odbornej školy naši maturanti. Po troch namáhavých dňoch, počas ktorých museli preukázať všetko to, čo sa počas štúdia naučili, čakala na nich odmena v podobe slávnostného vyradenia. Z rúk predsedníčky školskej maturitnej komisie Mgr. Anny Baľákovej, riaditeľky školy RNDr. Oľgy Skysľakovej a triednych učiteľov prevzalo maturitné vysvedčenia 63 úspešných absolventov zo študijných odborov kozmetička a vizážistka sociálno-výchovný pracovník, spoločné stravovanie, drevárska a nábytkárska výroba, vlasová kozmetika, strojárstvo a podnikanie v remeslách a službách. Všetci si z tejto slávnosti odniesli povznášajúci pocit a vieru, že vzdelanie a maturita je v dnešnej dobe trvalá a priam nutná hodnota.

Želáme im šťastné vykročenie do dospeláckeho života a veríme, že na roky strávené v tejto škole budú spomínať len v dobrom.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.