Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

KURZ OCHRANY ŽIVOTA
          A ZDRAVIA 2016

       V dňoch 30. mája až 1. júla 2016 sa žiaci tretieho ročníka študijných a učebných odborov zúčastnili trojdňového kurzu ochrany života a zdravia , v skratke KOŽAZ. Mali pripravený bohatý program, v rámci ktorého sa oboznámili s aktivitami na ochranu prírody, so základnými zásadami prvej pomoci. Navštívili aj hasičov v Humennom, ktorí ich oboznámili s hasičskou technikou a jej používaním, s najzaujímavejšími zásahmi v rámci okresu. Časť kurzu bola venovaná branným disciplínam - hod granátom na presnosť, topografii, zdravotnej príprave, ktoré sa uskutočnili v lokalite Hubková. V záverečný deň žiaci absolvovali diaľkový pochod a výstup na Jasenovský hrad.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.