Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

ROZLÚČKA S MATURANTMI
         

       V známej piesni na rozlúčku sa spieva: „A už je to tu, toľko sme sa jej báli - záverečná. A už je to tu, koľko sme pred ňou stáli - záverečná.“ Áno, je to tak, prišla záverečná. Posledné slová rozlúčky, posledné stisky rúk, posledné zvonenie.

V piatok 20. mája 2016 sme sa v priestoroch strednej odbornej školy rozlúčili s našimi maturantmi. Sviatočne oblečení maturanti IV. D, II. K, II. L a II. M pred nás naposledy spolu predstúpili pred odchodom na akademický týždeň. Prišli sa rozlúčiť s vedením školy, s triednymi učitelkami, s vyučujúcimi a s mladšími spolužiakmi. V úvode s rozlúčkovou básňou vystúpila žiačka Viktória Sklenčárová zo IV. D. Maturantom sa prihovorila pani riaditeľka RNDr. Oľga sa Skysľaková, ktorá zhodnotila ich pôsobenie na škole, zrekapitulovala študijné výsledky a odmenila všetkých vyznamenaných vecnými darmi. Zvláštne odmeny si odniesli Dominika Kohútová a Michal Karchňák zo študijného odboru spoločné stravovanie, ktorí počas piatich rokov úspešne reprezentovali školu na celoslovenských a medzinárodných gastronomických súťažiach. Za maturantov sa všetkým učiteľom a majstrom vodbornej výchovy poďakovala žiačka Viktória Halibožeková.

Všetkým maturantom prajeme šťastnú ruku pri maturitnom stole a veľa krásnych chvíľ v ďalšom živote.
ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.