Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SOČ 2016
         

       „Je len jediný spôsob, ako zaistiť, aby sme si veci pamätali – opakovať si ich.“
Geoffrey Petty

Školská prehliadka prác SOČ, na ktorej žiaci Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79 v Humennom prezentovali svoje práce sa konala 1. marca 2016 a zúčastnilo sa jej 18 žiakov študijných odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a kozmetička a vizážistka so 14 prácami v 5 súťažných odboroch. Najväčšie zastúpenie mal odbor 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, v ktorom bol 7 prác, v ostatných odboroch Stavebníctvo, geodézia, kartografia, Zdravotníctvo, farmakológia, Ekonomika a riadenie a Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba bolo zastúpenie prác menšie – celkom 7 prác.

Prvé miesto získali žiaci Michal Čemsák a Matúš Buksár z II.DS s prácou Učenie hrou. Predmetom práce bol návrh šablón troch didaktických hier pre drevárske odbory, ktoré sa ale dajú využívať aj v iných odboroch.

Druhé miesto sa rozhodla odborná komisia udeliť 2 prácam – Fyzika v službách krásy a Šošovky v kozmetike, ktoré prezentovali žiačky Sandra Dzurková, Kristína Nevolníková, Lucia Cichá a Mária Birbičová z II.C. Cieľom prác bolo prispieť k zlepšeniu predstavivosti o princípe činnosti kozmetických elektroprístrojov a poukázať na prepojenie fyziky a odborného výcviku.

Na treťom mieste sa umiestnili tiež dve práce – IKEA, ktorú vypracovali Filip Dutkovský a Denis Burda z II.DS a Život je založený na poznávaní, ktorú riešil Dávid Kopčo z III.CS. Cieľom prác bolo vytvoriť plagát venovaný zakladateľovi firmy IKEA a upozorniť nás na niektoré perličky z jeho života. Cieľom druhej práce bolo vytvoriť šablóny na poznávanie rôznych druhov materiálov, najmä s drevárskou tématikou.

Odborná hodnotiaca komisia pod vedením RNDr. Justíny Horníkovej konštatovala, že práce boli rôznorodé, nápadité a zaujali prítomných. V závere všetkým zúčastneným poďakovala za to, že pripravili prezentácie, a obhajoby svojich prác na úrovni svojich možností a schopností. Osobitne vyzdvihla a ocenila práce žiakov 2. ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a žiačky študijného odboru kozmetička a vizážistka, ktoré sa po prvýkrát zapojili do súťaže, ukázali svoj potenciál a sú prísľubom pre ďalšie úspešné ročníky SOČ na našej škole.

Vyhodnotenie SOČ - 2016.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.