Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Praktická časť odbornej zložky
          MATURITNEJ SKÚŠKY 2016 (PČOZ MS)

       "Učíme sa pre život, nie pre školu." Seneca

V dňoch 04.04.– 06.04.2016 sa v siedmich študijných odboroch konala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorej sa zúčastnilo 67 žiakov našej školy.
Študijný odbor kozmetik sa prezentoval prácami vo vyžrebovaných témach ako napríklad: Rocková nevesta, Maškarný ples, Kvetinová múza, Stužková budúcnosti, Gejša, Special Event galavečer, Zlatý glóbus, Novodobé baroko a mnohé iné, kde realizovali svadobné, extravagantné, súťažné, večerné a divadelné líčenie.

Najkrajším vyvrcholením lásky a zamilovanosti dvoch ľudí býva svadba. Trendy v tejto oblasti sa menia, populárne je vždy niečo iné. Žiaci odboru spoločné stravovanie vykonávali praktickú časť formou praktickej realizácie a predvedením komplexnej úlohy na tému: Moderná gastronómia – Svadba – trendy 21. storočia. Každá svadba je jedinečná. Ako zvoliť vhodný priestor, kombináciu farieb, navrhnúť svadobné menu nás inšpirovali žiaci z tohto odboru.

V odbore strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení sa prezentovali žiaci obhajobami vlastných projektov na tému: Technologický postup výroby súčiastky podľa vlastného návrhu.
Účesy zhotovené na témy: Marylin Monroe, Glamour nevesta, Angelika markíza anjelov, Ples v opere, Charleston, Kubánská krása, Zvodné vlny a mnohé ďalšie zahŕňali realizáciu extravagantného, spoločenského, súťažného, svadobného, historického a fantazijného účesu a líčenia, ktoré prezentovali schopnosti, zručnosti a kreativitu žiakov v odbore vlasová kozmetika.
V odbore sociálno – výchovný pracovník žiaci obhajovali vlastné projekty na témy: Asertivita, Psychohygiena, Efektívna komunikácia, Sociálna práca so seniormi, Sociálno – patologické javy v školskom prostredí, Sociálna klíma v školskej triede a mnohé iné.
Žiaci drevárskej a nábytkárskej výroby formou obhajoby vlastných projektov na tému: Príprava výroby jednoduchého úložného nábytku a rôzne možnosti jeho priestorového usporiadania vypracovávali výkresové dokumentácie, počítali náklady, navrhovali pracovné postupy a realizovali výrobok.
Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou obhajoby vlastného projektu si zvolili aj žiaci v odbore podnikanie v remeslách a službách. Pripravovali podnikateľské, marketingové plány a rôzne podnikateľské projekty, týkajúce sa podnikania v obchode a v službách.
Žiaci práce prezentovali a obhajovali pred predmetovými maturitnými komisiami (PMK), ktoré riadili predsedovia PMK z iných škôl. Nad priebehom celej PČOZ MS dohliadala predsedníčka školskej maturitnej komisie Mgr. Anna Baľáková.

Túto časť MS hodnotíme veľmi kladne a pripravujeme sa na ústnu časť MS, ktorá sa uskutoční v termíne od 30.05. do 02.06.2016.

Sme presvedčení, že nielen príprava na maturitnú skúšku, ale i vzdelávanie, odborný výcvik a odborná prax v rámci celého štúdia poskytli žiakom dostatok užitočných poznatkov a spôsobilostí, ktoré im pomôžu uplatniť sa v ich budúcom povolaní, či úspešne pokračovať v ďalšom štúdiu.


ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.