Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

MIMORIADNY ÚSPECH AUTOOPRAVÁROV zo SOŠ Humenné
          Autoopravár Junior Castrol 2016

       Cech predajcov a autoservisov ako organizátor súťaže pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravili aj v roku 2016 už v poradí 17. ročník súťaže „AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2016“. Hlavným poslaním súťaže je propagácia autoopravárenského remesla a zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti kvalitného vzdelávania a v neposlednom rade propagácia uplatnenia absolventov. Súťaž sa konala v troch kategóriách, a to autoopravár junior - mechanik a elektrikár, karosár a lakovník. Je určená pre mladých autoopravárov, kde súťažiaci prezentovali svoje kvality v teoretickej, poznávacej ako i praktickej časti, a tak sa postupne prebojovávali od školského kola cez oblastné až do celoštátneho finálového kola.

Dňa 22.01.2016 sa uskutočnilo školské kolo, ktoré prebiehalo modernou formou on – line testov v teoretickej a poznávacej časti. Najlepší žiaci zo školského kola- Patrik Brilla, Marián Pavur a Lukáš Goga postúpili do oblastného kola, ktoré sa konalo v Košiciach dňa 10.03.2016. Našu školu reprezentovali mimoriadne úspešne, keďže získali prvé tri miesta: Lukáš Goga obsadil 1. miesto, Patrik Brilla 2. miesto a Marián Pavur 3. miesto.

V oblastných kolách súťažilo celkom 89 súťažiacich, z ktorých sa podľa počtu dosiahnutých bodov vyberali finalisti do celoslovenského kola. Svojim vynikajúcim umiestnením sa prebojovali do celoslovenského finále všetci naši žiaci, keď v celoslovenskom rebríčku úspešnosti oblastných kôl skončili Lukáš Goga na 1. mieste, Patrik Brilla na 2. mieste a Marián Pavur na 4. mieste. Celoslovenské finále sa uskutoční 20.-21.4.2016 v priestoroch Školiaceho strediska ŠKODA v Nitre.

Súťaž je vynikajúcou príležitosťou overiť si svoje vedomosti a zručnosti, a tak prezentovať svoj odbor. Žiaci odboru autoopravár-mechanik zo SOŠ na Mierovej ulici v Humennom sa na súťaž úspešne pripravovali pod odborným vedením učiteľa odborných predmetov Ing. Jaroslava Beňatinského.


ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.