Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

CARPATIA CARVING CUP 2016
         

       Dňa 27.4.2016 sa konal 5. ročník súťaže dekoratívneho vyrezávania do ovocia a zeleniny Carpatia Carving Cup 2016. Organizátorom tejto súťaže bola Spojená škola Svidník. Záštitu nad súťažou prevzal Luděk Procházka z Czech Carving Studio, zakladateľ, propagátor, lektor carvingu v Českej republike a na Slovensku, ktorý je držiteľom zlatých medailí z prestížnych európskych a svetových súťaží.

Uvedenej súťaže sa zúčastnilo 6 škôl Prešovského samosprávneho kraja. Súťažilo sa v troch disciplínach A – vyrezávanie na živo „free style“ – pokročilí, B – vyrezávanie na živo „free style“ – začiatočníci, C – hotový výrobok.

Podmienkou tejto súťaže bolo zhotovenie práce na ľubovoľnú tému s použitím melónu (cukrový, vodový) a minimálne 4 druhov ovocia, a to v časovom limite 3 hodiny. Našu školu reprezentoval žiak 2. ročníka nadstavbového štúdia spoločné stravovanie Michal Karchňák. V kategórii C – hotový výrobok na ľubovoľnú tému, ktorú nazval „Kvitnúci strom“ sa umiestnil v striebornom pásme, za čo získal diplom a vecné dary. V kategórii B – vyrezávanie na živo „free style“ – začiatočníci, pod názvom „Tajomná krása“ získal v bronzovom pásme diplom a vecné ocenenie.

No najväčším vyznamenaním pre žiaka bolo „Mimoriadne ocenenie riaditeľky školy“ Hotelová akadémia Svidník pani RNDr. Márie Makutovej za kreativitu a vizuálne stvárnenie témy v obidvoch kategóriách.


ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.