Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

MILÍ DEVIATACI A ZÁUJEMCOVIA
          o štúdium na Strednej odbornej škole v Humennom

       blíži sa čas rozhodovania pre Vaše budúce povolanie. Práve naša škola ponúka najlepšie možnosti vzdelávania, ktorého výsledkom bude zamestnanie zabezpečujúce kvalitu Vášho osobného i finančného života. Pre školský rok 2016/2017 Vám, milí deviataci, ponúkame možnosť štúdia
  • v učebných odboroch autoopravár-mechanik, hostinský (kuchár-čašník), cukrár a kaderník. Štúdium je trojročné a končí získaním výučného listu

  • v študijných odboroch kozmetik a sociálno-výchovný pracovník. Štúdium je štvorročné a končí maturitnou skúškou.

Snažíme sa byť školou, ktorá sa spôsobom výučby čo najviac približuje požiadavkám doby, motivuje žiakov k učeniu sa a kreativite. Sme pripravení otvoriť Vám dvere do života. Krok za krokom Vás naučíme všetko, čo budete potrebovať pri správnej voľbe povolania.

Poskytujeme ideálne podmienky pre štúdium. Moderný školský areál, profesionálne pomôcky, vybavenie, počítačové učebne, kadernícky a kozmetický salón, moderne vybavená kuchyňa a stolovacia miestnosť, príjemné prostredie - to všetko prispieva k pozitívnej klíme a zvyšovaniu efektivity na vyučovaní.

Sme školou s dlhoročnou tradíciou, kvalifikovaným a skúseným pedagogickým zborom. Využívame netradičné formy a metódy vyučovania. Zúčastňujeme sa regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťaží, na ktorých sa naši žiaci umiestňujú na popredných miestach. Sme zameraní na prax, učíme žiakov orientovať sa v podnikateľskom prostredí.

Úspechy našich žiakov v súťažiach si môžete pozrieť aj v rubrike Galéria – Naše akcie.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.