Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE
          školského roka 2014/2015

       Koniec školského roka 2014/2015 pripadol tento rok na 30. jún. Počasie všetkým prialo a už od skorých ranných hodín sa schádzali žiaci , učitelia a majstri odbornej výchovy na nádvorí školy, kde sa konalo slávnostné ukončenie školského roka. Tento krásny slnečný deň akoby bol symbolom obdobia, na ktoré sa hlavne žiaci, ale aj pedagógovia istotne veľmi tešia - na prázdniny. Pani riaditeľka RNDr. Oľga Skysľaková vo svojom slávnostnom prejave sa prihovorila všetkým žiakom a učiteľom, zhodnotila dosiahnuté študijné výsledky, ale vyzdvihla hlavne tých žiakov, ktorí reprezentovali našu školu na významých zahraničných či celoslovenských súťažiach a dosiahli v tomto školskom roku vynikajúce výsledky pod vedením svojich učiteľov či majstrov odbornej výchovy. Títo vynikajúci žiaci boli Radou rodičov odmenení vecnými darčekmi.

Po jej skončení žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi si prevzali výsledky svojej celoročnej práce. Niektorí boli milo prekvapení, sršali nadšením, iní si zasa museli spytovať svedomie, prečo to takto dopadlo. Veríme, že sa im v ďalšom školskom roku bude lepšie dariť, budú oveľa skúsenejší a hlavne zodpovednejší. Všetkým žiakom, učiteľom a majstrom odbornej výchovy želáme príjemné prežitie letných prázdnin s krásnym počasím, hlavne bez chorôb a úrazov a načerpanie nových síl do budúceho školského roka.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.