Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

ŠKOLSKÉ KOLO
          SOČ 2015

       Školská prehliadka prác SOČ sa niesla v duchu tejto myšlienky, na ktorej žiaci Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79 v Humennom prezentovali svoje práce. Prehliadka sa konala 2. marca 2015 a zúčastnilo sa jej 8 žiakov študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby s 8 prácami v súťažnom odbore č. 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia.

Prvé miesto získal žiak Matúš Buksár z I.DS s prácou Návrh obývacej izby v programe PRO100. Predmetom práce bol návrh obývacej izby s rôznymi zónami – spoločenskou, pracovnou, oddychovou a zmenami nábytku vo farbe, rozmeroch a umiestnení. Druhé miesto sa rozhodla odborná komisia udeliť za prácu Využitie grafických programov pri navrhovaní stolových spoločenských hier, ktorú prezentoval Patrik Brutenič z II.CD. Cieľom práce bolo poukázať na využitie grafických programov CADKEY, Solids pri navrhovaní spoločenských hier Šachy a Človeče nehnevaj sa a návrh programu na ich zhotovenie na CNC fréze a sústruhu.

Na treťom mieste sa umiestnila práca Spoločenský stolík s variabilným využitím, ktorú vypracoval Vladislav Zaremba zo IV.CS. Variabilnosť využitia spočíva v tom, že sa dá využiť ako spoločenský stolík, detský stolík a aj ako jedálenský stolík, čo mu umožňuje riešenie stolovej dosky.

Odborná hodnotiaca komisia pod vedením Mgr. Dariny Šamudovskej konštatovala, že práce boli rôznorodé a zaujali prítomných. V závere všetkým zúčastneným poďakovala za to, že pripravili výrobky, prezentácie, a obhajoby svojich prác na úrovni svojich možností a schopností. Osobitne vyzdvihla a ocenila práce žiakov 1. a 2. ročníka, ktorí ukázali svoj potenciál a sú prísľubom pre ďalšie úspešné ročníky SOČ na našej škole.
ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.