Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2015
          „Aby sme uspeli v dnešnom svete, potrebujeme správnu kvalifikáciu, správne školy a správnych priateľov na správnych miestach“ Jonas Ridderstrale

       V dňoch 16. – 18.06.2015 prebiehali v Strednej odbornej škole záverečné skúšky. Počas niekoľkých dní mali možnosť žiaci našej školy v štyroch učebných odboroch preukázať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré nadobudli počas štúdia. Skúšky sa skladajú z troch častí: písomnej, praktickej a ústnej. Konajú sa pred skúšobnou komisiou, ktorá sa skladá zo stálych členov – predseda, podpredseda a triedny učiteľ. Ďalšími členmi skúšobnej komisie sú majster odbornej výchovy a učiteľ odborných predmetov. Škola zaistila priestory a potrebné materiálno-technické prostriedky pre žiakov všetkých učebných odborov.

V učebnom odbore autoopravár – mechanik vykonávali záverečnú skúšku žiaci, ktorí podľa vyžrebovaných tém diagnostikovali a odstraňovali rôzne poruchy, kontrolovali a opravovali jednotlivé súčiastky, prakticky predviedli prezúvanie pneumatík i servisné prehliadky áut. Kritériami hodnotenia boli dodržiavanie technologického postupu, zásad bezpečnosti pri práci, výber a spôsob použitia náradia a dodržiavanie časového limitu. Preverené praktické zručnosti zvyšujú ich šance na lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Žiaci z učebného odboru cukrár pripravovali cukrárske výrobky na tému: Narodeninová párty. Na profesionálnej úrovni zhotovili rôzne torty s kreatívnym názvami ako Čaro života, Detská narodeninová torta, Kytička z marcipánu, Sladké jubileum, Rozprávkové narodeniny, Dar z lásky, Marcipánový sen, Firemná oslava a Sladká oslava. Okrem týchto nádherných a chutných tort žiaci pripravili rôzne druhy zákuskov, závinov a marcipánových ozdôb. Všetky zhotovené sladkosti boli pastvou nielen pre oči, ale potešili hlavne mlsné jazýčky.

Otázkami stravovania sa zaoberali žiaci v odbore hostinský. V rámci témy Slávnostný raut - 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra predviedli svoje skúsenosti a zručnosti v oblasti výživy a stolovania. Správne dodržiavanie postupov pri práci, estetická úprava a odborná úroveň práce boli kritériami na hodnotenie ich práce.

V učebnom odbore kaderník sa počas praktickej časti predviedli žiaci účesmi zhotovovanými v štyroch vyžrebovaných témach: Melírovanie vlasov, Farbenie vlasov, Trvalá ondulácia a Módny strih. Povinnými témami boli: Pánsky strih, Dámsky strih a Spoločenský účes. Pri týchto účesoch sa hodnotil nielen správny technologický postup, ale aj využitie módnych trendov, tvorivosť, samostatnosť a estetická úprava modelov.
ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.